Maandbericht Januari 2022

  • feb 2022
  • 523

Afbeelding met tekst, persoon, binnenAutomatisch gegenereerde beschrijving

Maandbericht Januari 2022

Beste lezer,

In dit maandbericht weer een compilatie van lezenswaardige onderwerpen en wetenswaardigheden binnen ons samenwerkingsverband.

Wij wensen je veel leesplezier

Agenda Februari

1-2-2022

Bestuurlijk reflectiegesprek Heliomare

3-2-2022

OOGO gemeente Alkmaar

7-2-2022

Bestuurlijk reflectiegesprek ISOB

8-2-2022

Bestuurlijk reflectiegesprek Ithaka

14-2-2022

OndersteuningsPlanRaad (OPR)

15-2-2022

Deelnemersraad (DR)

16-2-2022

Netwerkgroep PO-VO

16-2-2022

Raad van Toezicht

19-2-2022

Start van de Voorjaarsvakantie

Kijk ook op onze community voor meer nieuwsberichten.

Inclusie-ondersteuning voor expertisecentrum De Klim - Triversum.

Soms is de problematiek van een kind dermate groot dat (tijdelijke) opname nodig is op de (dag)kliniek van expertisecentrum De Klim (onderdeel van divisie Triversum, GGZ-NHN).

Gedurende de opname is het voor het kind vaak niet mogelijk om naar de eigen school te gaan en wordt de dagelijkse begeleiding van het schoolwerk tijdelijk door De Klim overgenomen.

Binnen het expertisecentrum is plaats voor 8 kinderen die tegelijk van dit aanbod gebruik kunnen maken. De kinderen verblijven minimaal 3 maanden en maximaal 6 maanden op de voorziening.

Vanaf schooljaar 2021 zijn er (concept)afspraken gemaakt tussen het samenwerkings-verband PPO-NK, omliggende samenwerkingsverbanden, Ronduit en Triversum over het onderwijs op De Klim - Triversum. Deze afspraken worden de komende periode uitgewerkt tot een convenant. De leerling blijft ingeschreven op de huidige basisschool en in TOP dossier wordt de toolbox aangepast om het gehele traject correct te kunnen registeren.

Om het traject zo soepel mogelijk te laten verlopen begeleidt Maaike Berkhout sinds begin november 2021 als inclusie-ondersteuner het proces tussen de school van het kind en De Klim - Triversum.

‘Ik begeleid de transitie van school naar De Klim - Triversum en van De Klim - Triversum terug naar school of een andere school als dat noodzakelijk is. In samenwerking met ouders, de school van herkomst en andere betrokkenen zullen we door middel van een MD, een passende plek voor het kind zoeken. Het doel is dat een kind niet tussen wal en schip raakt.

Deze taak sluit goed aan bij mijn eerdere ervaringen. Ik heb jarenlang als leerkracht en ondersteuningscoördinator gewerkt op de kliniekafdeling van SO De Spinaker, waarbij we de leerlingen, die opgenomen waren op Triversum, vanuit SO De Spinaker lesgaven en vervolgens zochten naar een passende onderwijsvoorziening voor het kind.

Mochten er school gerelateerde vragen zijn omtrent eventuele opname bij De Klim - Triversum neem dan contact op met de consulent in het werkgebied.

Maaike is bereikbaar op maandag- en dinsdagmiddag vanaf 15.00 uur en woensdag de gehele dag. Maaike Berkhout - m.berkhout@ronduitonderwijs.nl

Nieuwsgierig geworden naar het expertise centrum De Klim? Bekijk hier de video.

Jeugdjournaal – Op deze school zitten kinderen met en zonder beperking

Afbeelding met vloer, binnen, kind, levendAutomatisch gegenereerde beschrijvingOp vrijdag 28 januari was het jeugdjournaal te gast bij de KanZ-klas op het IKC Oudkarspel.

Je ziet het niet vaak in Nederland, kinderen met en kinderen zonder beperking die samen naar school gaan. Maar op basisschool IKC Oudkarspel gaat 't al een jaar zo.

Ze hebben er groep 1 tot en met groep 8. Maar ze hebben er ook nog drie extra klassen aan toegevoegd voor kinderen met een zware verstandelijke beperking.

Voor kinderen met een zware verstandelijke beperking is het veel moeilijker om dingen te begrijpen. Ze kunnen soms ook niet praten of lopen. Voor die kinderen is het niet verplicht om naar school te gaan. Daarom gaan in Nederland meer dan 10.000 kinderen met een beperking nooit naar school.

In de klas op basisschool IKC Oudkarspel krijgen de kinderen met een beperking eigen lessen, met de zorg en hulp die ze nodig hebben. En soms, met gym bijvoorbeeld, kunnen ze met de rest van de groep meedoen. De kinderen in Oudkarspel vinden het hartstikke gezellig met kinderen met een verstandelijke beperking.

“Ik vind het heel leuk, want je merkt echt dat je een band met ze krijgt”

Kiki

“Ze zijn eigenlijk gewoon vrienden, alleen hebben ze wat meer aandacht nodig”

Mand

Daarom zegt een groep mensen die opkomen voor kinderen met een beperking dat het op veel meer scholen zo zou moeten gaan. Ook kinderen met een beperking moeten met andere kinderen kunnen spelen en samen leren, zegt de groep.

Er zijn nu 44 scholen in Nederland waar kinderen met en zonder beperking samen les krijgen. En de groep mensen die opkomen voor kinderen met een beperking wil dat er in elke gemeente een basisschool komt waar ook plek is voor kinderen met een beperking.

“Eigenlijk wil ieder kind het liefst naar school gaan om met vriendjes te spelen. Maar kinderen met een handicap mogen dat niet altijd. We willen laten zien dat het wel kan.”

Henk-Willem Laan, directeur Stichting voor het Gehandicapte Kind


Kijk hier het item van het jeugdjournaal terug.

Training Wegwijs in gedrag voor docenten – PPO-NK groep 1

Afbeelding met tekst, persoon, kleurrijkAutomatisch gegenereerde beschrijving“Ik oordeel te snel, dat zit me soms in de weg. Ik ga na deze trainingsbijeenkomst meer vragen stellen aan ouders en kinderen. Daarbij breng ik ook meer mijn eigen waarneming en gevoel in.”

Een uitspraak van een van de leerkrachten naar aanleiding van een oefening ‘vier manieren van luisteren, op basis van de theorie U.’

Met 14 leerkrachten zijn we de training ‘Wegwijs in gedrag’ gestart, niet om tips en tricks aangereikt te krijgen, niet om te kijken wat de leerling anders kan doen, maar om met zichzelf aan de slag te gaan. Doel van de training is om een leerkracht een meervoudig perspectief aan te reiken in het contact met het kind.
In de voorlichting hebben we uitgebreid stilgestaan bij het feit dat het over de leerkracht zelf gaat en dat het over een andere manier van kijken gaat. Gezien het aantal aanmeldingen bij de twee samenwerkingsverbanden lijkt het verlangen bij de leerkrachten naar het meervoudig perspectief nemen groot.

Inmiddels hebben we 3 bijeenkomsten gehad en we merken dat de leerkrachten nieuwsgierig zijn naar dit meervoudig perspectief nemen. Dat is niet altijd even makkelijk, omdat ze gewend (en opgeleid) zijn om diagnostisch en oplossingsgericht te kijken. En vaak vraagt de eigen praktijk om snelle oplossingen. Wij vertragen en zoomen uit.

In de afgelopen bijeenkomsten hebben we de leerkrachten uitgedaagd om hun eigen waarnemingen in te brengen, hun eigen interpretaties kritisch te onderzoeken en hypotheses te stellen. Daarbij stellen ze hun eigen oplossing en oordeel over de situatie uit. Dat vraagt een omslag in de mindset van de leerkracht die we voeden door passende theorie aan te bieden over ‘systemisch kijken’, ‘communiceren vanuit de theorie U’ en over ‘present zijn’. Tegelijkertijd laten we de leerkrachten zoveel mogelijk zelf ervaren hoe dit is.

Het is mooi om te zien hoe de inzichten landen en hoe er in de praktijk geoefend wordt met nieuw gedrag. En, wij zijn zelf nieuwsgierig naar wat bijeenkomst 4 gaat brengen.

Hanne Touw en Sander Galjaard, trainers Wegwijs in gedrag.

Januari 2022

Colofon

Je ontvangt deze nieuwsbrieven omdat je lid bent van de PPO-NK community.

Neem voor vragen over dit maandbericht contact met ons op via e-mail:

communicatie@ppo-nk.nl of telefoon: 072 792 01 10

Onze gegevens:
Samenwerkingsverband PPO-NK
Hertog Aalbrechtweg 5
1823 DL Alkmaar

Wil je deze e-mail niet meer ontvangen? Meld je af op: communicatie@ppo-nk.nl

Trefwoorden