Maandbericht Februari 2022

  • mrt 2022
  • 526

Afbeelding met tekst, persoon, binnenAutomatisch gegenereerde beschrijving

Maandbericht – Februari - Maart 2022

Beste lezer,

In dit maandbericht weer een compilatie van lezenswaardige onderwerpen en wetenswaardigheden binnen ons samenwerkingsverband.

Wij wensen je veel leesplezier

Agenda Maart

1 maart

Netwerkgroep Nieuwkomers

2 maart

Netwerkgroep HB

3 maart

Netwerkgroep Virtueel expertise cluster

Werkbezoek Jeugdzorg Nederland

9 maart

Training Wegwijs in gedrag PPO-NK

10 maart

Starttraining TOPdossier voor nieuwe IB-ers en directies

11 maart

Opleiding HB-Specialist

16 maart

Training Wegwijs in gedrag Consulenten

Training Wegwijs in gedrag PPO-NK

28 maart

Netwerkgroep Oudersteunpunt

29 maart

Studieochtend PPO-NK

Netwerkgroep Thuiszitters

30 maart

Netwerkgroep Beleidsmedewerkers

Kijk ook op onze community voor meer nieuwsberichten.

Naar een nieuw ondersteuningsplan - de laatste loodjes

Het nieuwe ondersteuningsplan krijgt steeds meer vorm – de concept tekst is intensief besproken in de verschillende bestuursorganen en nu klaar voor de eindredactie.

We hopen dat we op 5 april tijdens de gecombineerde vergadering van de OPR/DR en RvT er een definitieve klap op te kunnen geven en we de definitieve versie met jullie kunnen delen.

Training: Spreek- en hoorrecht van een leerling tijdens een MDO

In werkgebied Alkmaar-Zuid is vorig schooljaar een pilot gestart om de leerlingen spreek- en hoorrecht te geven tijdens hun MDO. Uitgangspunt was dat de aanwezigheid van de leerling tijdens het MDO ervoor zorgt dat hij/zij zich meer betrokken voelt bij zijn/haar ontwikkeling en meer eigenaarschap ervaart.

Een prachtige missie, die door alle aanwezigen onderschreven werd en de basis vormde om hier praktisch mee aan de slag te gaan vanuit de volgende vragen:

  • Wat is nieuw in jouw rol als deskundige?
  • Wat verandert voor ouders en andere professionals, die aanwezig zijn tijdens het MDO?
  • Hoe lang kan een leerling bij het MDO aanwezig zijn?
  • Is het veilig genoeg voor de leerling om te spreken?
  • Hoe bereiden we ouders voor op de vernieuwde opzet van het MDO?
  • Wat kunnen we gebruiken van de dossiervorming van de leerling?

Vanuit deze dialoog is een gecombineerde aanpak vanuit TOPdossier en het MDO ontstaan.

In het TOPdossier staat informatie, die van meerwaarde is om te gebruiken in de kindgesprekken en het MDO. Aan de hand van het ‘stappenplan spreek- en hoorrecht, krijgen de deelnemers houvast voor de voorbereiding, het MDO en de nazorg van de leerling.

Dit schooljaar hebben intern begeleiders en gedragsdeskundigen van werkgebied Alkmaar-Zuid en werkgebied Langedijk de masterclasses gevolgd. De inhoud van de training was gefocust op het ontwikkelde spreek- en hoorrecht-stappenplan in combinatie met enkele essentiële gesprekstechnieken en kindercoachvaardigheden. De deelnemers konden hiermee experimenteren in hun eigen werkomgeving en zo vanuit de eigen ervaring leren.

Een tip, die ze hebben meegekregen:

“Wees mild voor jezelf en maak de start niet te lastig. Kies een leerling, die je al langer kent, bv. een leerling uit de bovenbouw of een leerling, die zich goed kan verwoorden. Volg het stappenplan en neem de vragen van het TOP-dossier erbij en bespreek met de leerling wat hij/ zij wil vertellen over zichzelf tijdens het MDO”.

De casuïstiek en ook intervisie zal in de toekomstige masterclasses gebruikt worden. Hiermee is een basis gelegd om nog meer leerlingen aanwezig te laten zijn bij hun MDO.

Een nieuwe website voor het SWV PPO-NK

Binnenkort is het zover - de vertrouwde PPO-NK-site zal in een nieuw jasje worden gestoken.

Hiermee komt een lang gekoesterde wens uit om de bezoekers en ouders van onze website beter te kunnen informeren over ons samenwerkingsverband, onze activiteiten en verhalen, het oudersteunpunt en toekomstige vacatures ed.

De belangrijkste taak en functie van de community blijven onveranderd – het delen van informatie door en voor ons organisatie netwerk.

Via de knop 'Werkplaats' kom je op de vertrouwde werkplaats/community omgeving en krijg je toegang krijgt tot al je (besloten) groepen. Daarnaast blijven we onze leden ondersteunen met actualiteit, nieuws uit de werkgebieden, verdieping en het maandbericht.

Het zal in het begin misschien even zoeken zijn, maar we hopen dat de informatie voor een breder publiek zo beter vindbaar én duidelijker is.

We hopen dat onze nieuwe website je gaat bevallen. Heb je vragen, tips of opmerkingen ?

Mail ze naar communicatie@ppo-nk.nl.

In het nieuws: Oudersteunpunt PPO-NK

In het nieuwsbericht van februari het Steunpunt Passend Onderwijs werd extra aandacht besteed aan het Oudersteunpunt van PPO-NK met 2 mooie interviews van Eva en Jasmijn.

Het is één van de 25 verbetermaatregelen die is voortgekomen uit de evaluatie van passend onderwijs: elk samenwerkingsverband dient een ouder- en jeugdsteunpunt in te richten.

In dit praktijkvoorbeeld vertelt Jasmijn van Ipkens, een van de ouders die als ervaringsdeskundige actief betrokken is bij het Oudersteunpunt van samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland over de rol van het Oudersteunpunt als solidaire gemeenschap.

Eva Schmidt - Cnossen, regisseur van het hetzelfde Oudersteunpunt, vertelt in dit praktijkvoorbeeld hoe haar samenwerkingsverband het Oudersteunpunt heeft opgezet.

Afbeelding met tekst, persoon, glimlachen, poserenAutomatisch gegenereerde beschrijvingAfbeelding met tekst, persoon, schermafbeeldingAutomatisch gegenereerde beschrijving

Colofon

Je ontvangt deze nieuwsbrieven omdat je lid bent van de PPO-NK community.

Neem voor vragen over dit maandbericht contact met ons op via e-mail:

communicatie@ppo-nk.nl of telefoon: 072 792 01 10

Onze gegevens:
Samenwerkingsverband PPO-NK
Hertog Aalbrechtweg 5
1823 DL Alkmaar

Wil je deze e-mail niet meer ontvangen? Meld je af op: communicatie@ppo-nk.nl

Trefwoorden