Maandbericht Maart/April 2022

  • apr 2022
  • 369

Maandbericht – Maart/April 2022

Beste lezer,

In dit maandbericht staan we stil bij de schokkende ontwikkelingen in Oekraïne.

Op veel scholen wordt aandacht besteed aan de oorlog in Oekraïne en door het hele land worden initiatieven gestart om geld op te halen en te helpen.

Ook de regio Noord-Kennemerland treft haar voorbereidingen voor opvang van de groeiende instroom van de vele gezinnen die in Nederland de veiligheid opzoeken.

Vanuit de netwerkgroep Nieuwkomers staan we stil bij deze ontwikkelingen en bespreken we met elkaar wat we kunnen doen om goed onderwijs te organiseren voor deze kinderen.

Wij wensen je veel leesplezier

Agenda April 2022

5 april

Gecombineerde OPR, DR en RvT vergadering

6 april

Bijeenkomst Netwerkgroep 10-14 jr

6 april

Bijeenkomst Netwerkgroep Samen Leren leven - Binnenkring

11 april

Bijeenkomst Netwerkgroep HB

13 april

Vergadering Raad van Toezicht

13 april

NRO training Wegwijs in gedrag - groep 1 - afsluiting

14 april

Oudercafé passend onderwijs

19 april

Studiemiddag Meer- en hoogbegaafdheid

20 april

NRO training Wegwijs in gedrag - groep 2 - afsluiting

23 april

Meivakantie

Kijk ook op onze community voor meer nieuwsberichten.

Op vrijwel alle scholen in Nederland is de afgelopen weken aandacht geweest voor de situatie in Oekraïne.

Op 9 van de 10 scholen is er bijzondere aandacht geweest in de lessen en op meer dan de helft van de scholen zijn daarnaast acties opgezet om geld op te halen of spullen in te zamelen.

Het begon begin maart met de online oproep van schooldirecteur Marieke Grijpma van obs Meander in Heiloo om op 16 maart om 11.55 uur op het schoolplein het lied ‘Wij staan hier sterk’ op de melodie van ‘We are the world’ te zingen.

Leerkracht Jiska Noortman schreef samen met musicus Hubert-Jan Horrocks de tekst van het lied. Het initiatief werd massaal gedeeld op social media en het pakket werd ruim 16.000 gedownload.

Kijk hier de uitzending van Klokhuis terug.

Nieuws uit de netwerkgroep Nieuwkomers Noord- Kennemerland

De netwerkgroep nieuwkomers is volop in actie om de Oekraïense kinderen in de basis-schoolleeftijd van goed onderwijs te voorzien. Er zijn meerdere overleggen geweest en op dit moment drie stuurgroepen geformeerd; een binnen de gemeente Dijk en Waard, een binnen de gemeente Alkmaar en een in de gemeenten BUCH (Bergen en Heiloo). Uiteraard zijn de leden van de netwerkgroep Nieuwkomers hierin vertegenwoordigd. Elke week komen zij samen. Er worden ruimtes gezocht om de kinderen les te kunnen geven en leerkrachten gezocht. Vervoer moet worden geregeld en middelen en materialen worden aangeschaft.

Dank aan iedereen die zijn steentje bijdraagt. Prachtig om te zien hoe we elkaar snel kunnen vinden en in korte tijd iets kunnen realiseren voor de Oekraïense kinderen.

Nieuws van de ambulant begeleider Nieuwkomers – Mireille Koeleveld

Tijdens het overleg van de netwerkgroep nieuwkomersoverleg van 1 maart jl. spraken we voor het eerst over de Oekraïense kinderen. Over hoe fijn het is voor de kinderen om meteen weer naar school te gaan. Afleiding, structuur en omgaan met leeftijdsgenoten, daar draait het om.

Kort daarna kwamen al de eerste berichten binnen van scholen die Oekraïense kinderen kregen aangemeld. Sommige scholen schrijven de kinderen meteen in, anderen willen eerst meer informatie. Alle scholen is gevraagd om bij de ambulant begeleider Nieuwkomers aan te geven welke scholen Oekraïense kinderen opnemen, zodoende kunnen we een dekkend netwerk gaan realiseren voor deze kinderen.

Niet alleen kwamen er berichten van scholen, maar ook van gastgezinnen die een Oekraïens gezin opvangen en op zoek zijn naar een onderwijsplek voor een Oekraïens kind.

In de gesprekken met leerkrachten, intern begeleider, directeuren en met de ambulant begeleider Nieuwkomers wordt met name de eerste dagen dat de kinderen op school zijn besproken, dat de kinderen eerst moeten ‘landen’ en wennen aan de nieuwe situatie. Extra aandacht en veiligheid bieden is dan heel belangrijk. Vertrouwd raken aan de omgeving en aan de leerkracht en kinderen. De leerkracht is hierbij extra belangrijk voor de kinderen. Voor hen ben je de strohalm waar ze zich aan vastklampen en aan kunnen spiegelen. Ook praten we met elkaar over de in te zetten materialen en middelen. Over waar je start en wat nodig is om het kind verder te helpen. We praten over mogelijk opgelopen trauma en hoe daar mee om te gaan. Het is vooral sparren met elkaar en afstemmen wat er op dit moment kan.

Ondertussen zijn er in de regio tal van bijeenkomsten geweest en is er al veel werk verzet om extra klassen te organiseren voor deze kinderen. Met man en macht wordt er gewerkt om dit te realiseren. Er is inmiddels een routekaart gemaakt voor de regio Noord-Kennemerland waarin staat wat te doen als een Oekraïens gezin een kind aanmeldt bij jou op school. Deze routekaart wordt elke week geüpdatet want de ontwikkelingen volgen zich razendsnel op.

Ga hier naar de route kaart

Nuttige adressen en links

https://www.refugeehelp.com/gethelp

https://www.lowan.nl/po/oekraine

https://www.poraad.nl/kind-onderwijs/leergebieden/burgerschap/de-oorlog-in-oekraine

Vluchtelingenkinderen | Nederlands Jeugdinstituut (nji.nl)

Online lesaanbod Oekraiense taal en cultuur_NOB_20220329.pdf

Grote bereidheid onder de scholen voor opvang van leerlingen uit de Oekraïne.

Op 95 procent van de scholen is er bereidheid om leerlingen uit Oekraïne onderwijs te bieden en bij één op de zes scholen hebben zich al leerlingen gemeld. Op 60 procent van de scholen zijn wel zorgen over de situatie, voornamelijk met het oog op het personeelstekort, de taalbarrière en eventuele trauma’s. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder ruim 700 schooldirecteuren.

“Het is geweldig om te zien dat er in het onderwijs zo’n grote bereidheid is om te helpen. Scholen kunnen dit niet alleen en moeten hierin ondersteund worden. Soms zijn besturen en gemeenten hierin nog zoekende. Het is belangrijk dat er snel duidelijkheid komt en dat schoolleiders worden betrokken”, aldus AVS-voorzitter Ingrid Doornbos.

Op 15 procent van de basisscholen hebben zich de afgelopen weken al leerlingen uit Oekraïne gemeld. Het gaat bij deze scholen gemiddeld om ruim 3 leerlingen, wat betekent dat in het basisonderwijs nu 3500 Oekraïense leerlingen zijn gemeld. Dit betekent niet dat al deze kinderen ook al naar school gaan. Zo’n 40 procent van de kinderen gaat naar een nieuwkomersschool, voorziening binnen het schoolbestuur of samenwerkingsverband. Eveneens 40 procent van de kinderen stroomt in bij een reguliere basisschool.
Bijna 20 procent van de scholen zoekt nog naar een goede oplossing of wordt nog gewacht op antwoord of beleid van het schoolbestuur of de gemeente ten aanzien van de opvang van Oekraïense leerlingen. Doornbos: “Het is ongelofelijk belangrijk dat gemeenten op tijd duidelijkheid geven aan scholen wat ze wel of niet van elkaar kunnen verwachten”.

Zorgen om personeel, taal, trauma’s en ruimte

Bij drie op de vijf scholen leven wel zorgen ten aanzien van het onderwijs aan de Oekraïense leerlingen. Veelal heeft dat te maken met het al bestaande personeelstekort, maar ook als het gaat om taalbarrières, trauma’s en ruimtegebrek in de school hebben directeuren zorgen.
Volgens de schooldirecteuren zijn er extra mensen nodig om het onderwijs te doen slagen. Een mogelijkheid zou kunnen zijn om gebruik te kunnen maken van Oekraïense leraren die meekomen. Daarnaast moet er ook gekeken worden naar deskundige hulp (traumaverwerkers, tolken, etc.), financiële ondersteuning en extra ruimte. “Gemeenten zijn verantwoordelijk om te zorgen dat alle leerlingen naar school kunnen. Om te zorgen dat de opvang en het onderwijs goed verloopt is het van groot belang dat schooldirecteuren vanaf het begin worden betrokken in deze gesprekken”, aldus Ingrid Doornbos.

Veel voorzieningen al beschikbaar

In totaal zijn op meer dan de helft van de scholen vluchtelingenkinderen uit andere landen in het onderwijs, voornamelijk uit Syrië, Afghanistan, Eritrea, Somalië, Irak, Iran en Turkije. Op diverse scholen zijn er leerlingen uit meer dan 20 landen en op sommige scholen zijn zelfs meer dan 50 nationaliteiten vertegenwoordigd.
Bij driekwart van de scholen zijn er bovenschools, binnen het samenwerkingsverband of de gemeente al voorzieningen voor deze nieuwkomersgezinnen ingericht. Ruim 60 procent heeft contact of ondersteuning van een taalklas of taalschool. Dat blijkt voor veel scholen zeer behulpzaam.

Samenwerking reguliere en nieuwkomersscholen belangrijk

Volgens een meerderheid van de directeuren is het een goede oplossing om reguliere scholen te laten samenwerken met nieuwkomersscholen. Bron: AVS

In het Nieuws

Colofon

Je ontvangt deze nieuwsbrieven omdat je lid bent van de PPO-NK community.

Neem voor vragen over dit maandbericht contact met ons op via e-mail:

communicatie@ppo-nk.nl of telefoon: 072 792 01 10

Onze gegevens:
Samenwerkingsverband PPO-NK
Hertog Aalbrechtweg 5
1823 DL Alkmaar

Wil je deze e-mail niet meer ontvangen? Meld je af op: communicatie@ppo-nk.nl

Trefwoorden