Maandbericht Juni 2022

  • jun 2022
  • 281

Maandbericht – Juni 2022

Beste lezer,

In dit maandbericht weer een compilatie van lezenswaardige onderwerpen en wetenswaardigheden binnen ons samenwerkingsverband:

Wij wensen je veel leesplezier

Agenda Juli

13 juli

Teammiddag PPO-NK

16 juli t/m 28 augustus

Zomervakantie - (bereikbaar voor noodsituaties )

Kijk ook op onze community voor meer nieuwsberichten.

Conferentie Samen leren leven – 28 september 2022

De beweging naar inclusief onderwijs leeft.

We zijn ons steeds meer bewust van de impact op kinderen wanneer ze niet (meer) in de eigen buurt naar school kunnen gaan. Kinderen kunnen zich dan buitengesloten voelen.

Ook ontdekken we meer en meer de waarde van opgroeien en leren in een omgeving waar alle kinderen welkom zijn en meedoen.

Vanuit de wens naar inclusie rijst ook de vraag: "Ja maar wat doen we dan en hoe?". Ook de hobbels die we ervaren komen dan in beeld.

Het vraagt inspanning van ons allen. Het vraagt ook dat we samen gaan leren om steeds beter te worden in het inclusief maken van het dorp of stadsdeel waar het kind woont.

Daar gaat onze conferentie over!

Deze dag word je geïnspireerd door drie verschillende sprekers die je aan het denken zetten over exclusie en inclusie en het werken daaraan:

  • Beno Schraepen, auteur van het boek Excluses,
  • Jana Vyrastekova, econome
  • Lara Monteagudo Tubau, studente

In de middag gaan we aan de slag met verschillende Challenges van onze regio.

Meld je snel aan via deze link. We zien uit naar je komst.

Bezoek ook de pagina van de Netwerkgroep Samen Leren Leven voor meer inspiratie

Uit het werkgebied Langedijk - Onderwijs aan zieke leerlingen

– Sanne kon met hulp van onderwijsondersteuning zieke leerlingen over naar groep 8

Sanne zat in groep 7 toen ze steeds zieker werd. “Ik kon niet meer hele dagen naar school. Ik had vaak last van slappe spieren en veel pijn. Mijn spieren werden heel snel moe waardoor ik bijna niets kon,” vertelt Sanne. Door haar klachten miste Sanne veel school.

- Contact met klasgenoten
Rita, de intern begeleider van Sannes school, zocht contact met Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) van OBD Noordwest. “Het was zoeken en vooral advies vragen om duidelijk te krijgen hoe we voor Sanne geschikt onderwijs konden verzorgen,” zegt Rita. “In het begin dachten we eraan om de hoeveelheid lesstof per vak kleiner te maken. Na het advies van consulent OZL Charlotte Breed kozen we er ervoor om het contact met Sannes klasgenoten op de eerste plaats te zetten.” Charlotte vertelt: “Sanne miste veel school, doordat ze weinig energie had. Ze kon maximaal twee uur per dag naar school. Dit hield ze vaak niet de hele week vol. We moesten bepalen welke vakken het meest belangrijk waren voor Sanne. En wat ze nodig had aan materiaal en (extra) begeleiding.”

- De ondersteuning van Sanne
Sanne ging op vrijdagmiddag naar school als haar energieniveau hoog genoeg was. Dan stonden er creatieve vakken op het programma. Daarnaast werd KlasseContact van KPN gebruikt. Sanne kreeg thuis een laptop die via internet verbonden was met een speciaal apparaat met een beeldscherm in haar klas. “Met KlasseContact kon ik thuis de lessen volgen en zag ik mijn klasgenootjes. Dat was heel handig,” zegt Sanne.

Sanne kreeg bijles van Charlotte. Deze bijles was soms bij Sanne thuis en soms digitaal. De meeste aandacht ging naar rekenen, begrijpend lezen, een stukje sociaal-emotionele ontwikkeling en zelfvertrouwen. “Daarnaast organiseerde ik het contact tussen Sanne, haar ouders, intern begeleider Rita en de leraren van Sanne over de lesstof en hoe het ging. Dit contact ging via e-mail, telefoon en de multidisciplinaire overleggen (MDO’s) op school,” vertelt Charlotte. Intern begeleider Rita vult aan: “Sanne bleef betrokken bij haar klasgenoten en kreeg steun van hen bij het omgaan met de situatie.” Sanne was heel blij dat ze alles wat ze niet begreep, kon vragen aan Charlotte. “Door de begeleiding ben ik beter geworden in rekenen en ging ik over naar groep 8.”

- Als er een vervolg nodig is
Rita heeft een tip voor scholen: “De ondersteuning van OZL wordt twaalf weken betaald door de rijksoverheid. Als er langer ondersteuning nodig is, kan het een uitdaging zijn om dit te regelen. Wij hebben contact met Heliomare waardoor we vervolgstappen konden zetten. Deze extra begeleiding is betaald door het samenwerkingsverband.”

- Begrip en rust voor ouders
Sannes ouders zijn heel positief over de begeleiding: “Het is fijn dat je het gevoel krijgt dat mensen begrijpen waar je mee te maken hebt. Er komt in de periode dat je kind ziek is veel op je af.” Sannes ouders kregen onder andere uitleg over wat er op het gebied van onderwijs en begeleiding mogelijk was. “We zijn heel blij dat er een organisatie als OZL bestaat. Het gaf ons als ouders veel rust dat er extra begeleiding was voor Sanne. Daardoor kreeg ze toch het onderwijs wat ze nodig had.”

- Ruim een jaar later
Inmiddels is het ruim een jaar geleden dat Sanne ondersteuning kreeg van Charlotte. Sanne heeft groep 7 succesvol afgerond. Toen zij de juiste medicijnen kreeg, lukte het steeds vaker om naar school te gaan. Ook is er bijles geregeld via het samenwerkingsverband en mocht ze KlasseContact het hele schooljaar blijven gebruiken. “Het was heel fijn om te horen dat Sanne steeds meer energie kreeg om te spelen met klasgenoten, haar verjaardagspartijtje te vieren en zelfs mee te gaan op schoolkamp,” vertelt Charlotte.

Op de vraag hoe het nu met haar gaat, zegt Sanne: “Goed! Ik krijg nu om de drie uur medicijnen waardoor ik mij veel beter voel. Ik ga iedere dag weer naar school. Ook zit ik weer op een sport. Daar ben ik heel blij mee. Ik moet mijn energie wel goed blijven verdelen.”

Over de toekomst zegt Sanne: “Na de zomervakantie ga ik naar de middelbare school. Ik weet nog niet wat ik later worden wil. Mensen helpen lijkt me heel leuk om te doen.”

Bron: Charlotte Breed, Onderwijsadviseur, OBD Noordwest

Oudersteunpunt in Noord-Kennemerland

Met de komst van ouder- en jeugdsteunpunten bij de samenwerkingsverbanden passend onderwijs is er behoefte aan goede voorbeelden. In de gedachtenvorming over de inrichting van steunpunten speelde met name het Oudersteunpunt in Noord-Kennemerland bij het samenwerkingsverband PPO-NK een voorbeeldrol.

Het Oudersteunpunt is al geruime tijd actief. In het samenwerkingsverband gold de overtuiging dat voor passend onderwijs een goede samenwerking met ouders onontbeerlijk is. Het is voor hen vanzelfsprekend dat je een groep samenstelt waar professionals en ouders een afspiegeling zijn van het werkgebied. Echt luisteren naar elkaar, elkaars behoeften en perspectieven goed in beeld brengen en de bereidheid tonen daarmee samen aan de slag te gaan is voor hen een grondhouding.

Wie zich nu afvraagt of het oudersteunpunt 'klaar' is in Noord-Kennemerland krijgt een eenduidig antwoord: “Natuurlijk niet!” Het is een doorlopend proces waar steeds weer nieuwe ontwikkelingen te vinden zijn. Zo wordt nu de betrokkenheid van jeugdigen serieus opgepakt en onderzoeken ze al doende een werkwijze met buddy’s. Iedere evaluatie levert weer nieuwe vragen en nieuwe kansen op. In de samenwerking met ouders en jeugdigen is ook in Noord-Kennemerland nog steeds ruimte voor ontwikkeling.

De voorbeeldrol maakt ook dat veel samenwerkingsverbanden vragen om expertise uitwisseling bij deze voorloper. De vliegende brigade (info@vliegendebrigade.com) van het ministerie levert daar mogelijk wat verlichting in omdat samenwerkingsverbanden nu ook daar terecht kunnen.

In Noord-Kennemerland delen ze graag hun kennis, maar geven ze ook het signaal af dat de manier waarop het in Noord-Kennemerland werkt, het gevolg is van een jarenlang proces waarin alle partijen steeds weer opnieuw elkaar moesten vinden in het slechten van drempels. Iedere drempel en hobbel bracht weer een nieuw leermoment en zorgde voor nieuwe vormen.

Het kopiëren van dit Oudersteunpunt is dan ook geen garantie voor succes. Het leren van het proces dat ze met het Oudersteunpunt hebben doorgemaakt is dat wél. Vanuit het samenwerkingsverband is dat ook de boodschap aan andere samenwerkingsverbanden: zoek een eigen proces waarin voldoende grip én ontwikkelmogelijkheden zitten. Werk samen met ouders en zoek een passende vorm voor de samenwerking met jeugdigen. Laat hen participeren en zorg voor een concrete invulling van hun rol binnen het steunpunt en het samenwerkingsverband.

Het levert ook het nodige op. Het oudersteunpunt staat ten dienste van het versterken van ouders om de onderlinge samenwerking tussen leerlingen, ouders/verzorgers en leerkrachten/intern begeleiders/directeuren te verbeteren, om zo passend onderwijs voor ieder kind mogelijk te maken.

Daarnaast levert het een solidaire gemeenschap op van en voor ouders. Een plek waar oog is voor de kwetsbaarheid en de complexiteit van het ouderschap en dan specifiek van een kind met een extra onderwijs- en ondersteuningsbehoefte.

Meer concrete opbrengsten dringen zich op, al zijn ze niet 1-2-3 toe te schrijven aan het Oudersteunpunt. Zo valt op, dat er opmerkelijk weinig inzet van bijvoorbeeld onderwijs(zorg)consulenten nodig is in dit samenwerkingsverband. De grondhouding van er met elkaar uit willen komen en met elkaar een gemeenschap rond het kind vormen zou hier debet aan kunnen zijn. Daarin speelt het oudersteunpunt een belangrijke rol.

Bron: OnzeJeugd.nu

Meer weten over het Oudersteunpunt?

Mail Eva via e.schmidt-cnossen@ppo-nk.nl of bel naar 06-30383332.

Colofon

Je ontvangt deze nieuwsbrieven omdat je lid bent van de PPO-NK community.

Neem voor vragen over dit maandbericht contact met ons op via e-mail:

communicatie@ppo-nk.nl of telefoon: 072 792 01 10

Onze gegevens:
Samenwerkingsverband PPO-NK
Hertog Aalbrechtweg 5
1823 DL Alkmaar

Wil je deze e-mail niet meer ontvangen? Meld je af op: communicatie@ppo-nk.nl

Trefwoorden