Maandbericht September 2022

  • okt 2022
  • 194

Maandbericht – September 2022

Beste lezer,

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. In dit maandbericht weer een compilatie van lezenswaardige onderwerpen en wetenswaardigheden van binnen en buiten ons samenwerkingsverband.

Wij wensen je veel leesplezier

Agenda

10 oktober

Vervolgbijeenkomst ‘Het jonge kind’

11 oktober

Opfristraining TOP dossier beginners voor IB-ers en directie

12 oktober

Training Wegwijs in gedrag - PPO-NK groep 1

15 t/m 23 okt

Herfstvakantie

25 oktober

Deelnemersraad overleg

25 oktober

Gecombineerd overleg OPR, DR en RvT

26 oktober

Oudersteunpunt Dialoogsessies: In contact met ouders

27 oktober

Netwerkgroep Samen Leren Leven binnenkring

27 oktober

Netwerkgroep Aanpak school aanwezigheid

Kijk ook op onze community voor meer nieuwsberichten.

Conferentie Samen op weg naar inclusiever onderwijs

De beweging naar inclusief onderwijs leeft!

We zijn ons steeds meer bewust van de impact op kinderen wanneer ze niet (meer) in de eigen buurt naar school kunnen gaan. Ook ontdekken we meer en meer de waarde van opgroeien en leren in een omgeving waar alle kinderen welkom zijn en meedoen.

Dat was 28 september het onderwerp van de conferentie 'Samen op weg naar inclusief onderwijs' in theater Cool kunst en cultuur in Heerhugowaard.

Het was ‘whole system in the theatre’. Onze interacties met kinderen, ouders, onderwijs- en zorgprofessionals, ambtenaren en wethouders stond centraal waarmee het model van Bronfenbrenner letterlijk tot leven kwam.

Afbeelding met persoonAutomatisch gegenereerde beschrijvingAfbeelding met persoon, groep, menigteAutomatisch gegenereerde beschrijving

Het was een dag van inspiratie, samen nadenken, het begrijpen van ieders zorgen en wat exclusie met je doet, stoutmoedigheid om je kwetsbaarheid te tonen, het niet weten, samen onderzoeken, betekenis verlenen en samen ontwerpen. Inclusie, een ethisch project, in de woorden van Beno Schraepen, dat vraagt om kwetsbaarheid, onderzoek en gesprek (Jana Vyrastekova) en niet het beslechten van problemen, maar kijken hoe je hindernissen kunt weghalen (Lara Monteagudo Tubau).

Afbeelding met tekst, binnenAutomatisch gegenereerde beschrijvingAfbeelding met tekst, binnen, vloerAutomatisch gegenereerde beschrijving

Het was een rijke dag! Dank allen voor jullie betrokkenheid en inspiratie.

Astrid Ottenheym, directeur-bestuurder PPO-NK

Aan het eind kwamen vragen over hoe kunnen we dit verder verspreiden in onze regio. Daar zijn we nu mee aan de slag en ook dit doen we samen. Wordt vervolgd.

Een zee van emoties – op weg naar inclusiever onderwijs

Sommige kinderen vinden het moeilijk om over emoties te praten of om de emoties van anderen te begrijpen.

Tijdens de conferentie presenteerde Lara Monteagudo haar onderzoek over emoties bij kinderen aan de aanwezigen. Lara heeft voor haar Master Industrial Design for Human resources een onderzoek gedaan bij swv PPO-NK o.l.v. consulent Yvonne Vellinga en onderwijsprofessional/pedagoog Verena Kooter (Vereendekrachten).

Het onderzoek heeft geresulteerd in een uitnodigend boekje dat kinderen en professionals helpt om over emoties te praten vanuit meervoudig perspectief.

Je leert welke gevoelens er allemaal zijn en 'hoe het heet wat jij voelt'. Ook leer je te praten over wat je voelt en wat jij kan doen om anderen duidelijk te maken hoe zij je het beste kunnen helpen. En dat je niet alles in één keer hoeft te kunnen, maar dat elke tree van de groeiladder er één is naar jouw eigen gekozen doel.

Nieuwsgierig? Kijk snel op de pagina van Samen Leren Leven

Nieuws uit het werkgebied Heerhugowaard

Afbeelding met persoon, binnen, mensen, scèneAutomatisch gegenereerde beschrijving

Op dinsdag 20 september hadden we een zeer geslaagde bijeenkomst 'Het jonge kind Dijk en Waard' met als thema dit jaar 'Taal en meertaligheid’. Zo'n 100 mensen uit het basis-onderwijs, voorschoolse voorzieningen en (aanbieders uit de) uit de gemeenten waren aanwezig. De ontmoeting en de verbinding waren goed.

In het nieuws: Sport – Z - Grote sportdag voor kinderen met een beperking op Jeugdjournaal.

Op 21 en 22 september organiseerden Sport-Z een groot sportevenement in de Meent te Alkmaar voor alle leerlingen uit het SBO en SO uit de gemeenten Alkmaar, Dijk & Waard, Castricum, Bergen, Heiloo en Uitgeest.

Bron: Jeugdjournaal

“Het is leuk om nieuwe dingen te doen. En je kunt ook nieuwe vrienden maken.”

De dag was speciaal georganiseerd voor kinderen uit het SBO-SO met een beperking. Zij sporten namelijk minder vaak dan andere kinderen. “En dat is jammer”, zegt de organisatie van de sportdag. Kinderen met een beperking vinden het vaak lastig om een sport te kiezen, blijkt uit een onderzoek. Met de sportdag hoopt de organisatie dat meer kinderen een sport vinden die bij hen past.

Meer dan 800 kinderen konden zo verschillende sporten uitproberen, plezier beleven en succeservaringen opdoen.

Benieuwd naar hun ervaringen? Bekijk hier de special van het Jeugdjournaal terug.

Uit het werkgebied Bergen: Feestelijke opening Samen naar Schoolklas

Afbeelding met vloer, persoon, kind, binnenAutomatisch gegenereerde beschrijving

Twee jaar geleden ging de Samen naar Schoolklas van start op de Adriaan Roland Holstschool. Op maandag 26 september werd de klas officieel en feestelijk geopend. Wegens corona moest dit meerdere keren uitgesteld worden. Nu is het dan eindelijk zover én extra feestelijk: de school bestaat dit jaar namelijk ook 75 jaar.

In februari 2020 ging de Samen naar Schoolklas van start met vier kinderen. De klas is ontstaan vanuit initiatief van twee ouders die beiden een kind met een beperking hebben en een geschikte school voor hun kind zochten: een school waar niet alleen onderwijs op maat wordt gegeven, maar juist het idee van ‘inclusief onderwijs’ wordt omarmd. Inmiddels worden er acht kinderen in de klas verwelkomd.

Alle kinderen hebben een ontwikkelingsachterstand, bijvoorbeeld door het Syndroom van Down. De klas wordt begeleid door twee leerkrachten en twee kinderbegeleiders (jeugdhulpprofessionals) van Esdégé-Reigersdaal. Ook de aan de school gebonden orthopedagoog is nauw betrokken.

Hoe gaat het in de praktijk?
De Adriaan Roland Holstschool is een vrije school. Het onderwijsaanbod in de Samen naar Schoolklas is dan ook een combinatie van vrijeschool- en speciaal onderwijs. Vanuit de vrijeschoolvisie staat de ontwikkeling van hoofd-hart-handen centraal. Dat betekent veel bewegen en zingen en naast de bekende schoolse vakken ook veel ruimte voor creativiteit met vakken zoals schilderen, tekenen, boetseren en bakken. Het ‘samen gedeelte’ van de Samen naar Schoolklas wordt vormgegeven door kinderen in te laten stromen in reguliere klassen, bijvoorbeeld meedoen met buitenspelen, de weekopening, of schilderles. Andersom kunnen de kinderen uit de reguliere klassen ook meedoen met het programma van de Samen naar Schoolklas.

Feestelijke opening Samen naar SchoolklasEen heel mooi voorbeeld
De Samen naar Schoolklas is mede mogelijk gemaakt door de gemeenten Bergen en Alkmaar, het swv PPO-NKd, Samen naar School als onderdeel van stichting Het Gehandicapte Kind en Stichting Iona. De betrokken gemeenten juichen het initiatief toe. Wethouder Erik Bekkering (gemeente Bergen): “Dit initiatief is een heel mooi voorbeeld van inclusief onderwijs, wat we in Bergen zo belangrijk vinden. De kinderen in de Samen naar Schoolklas zijn hier écht een onderdeel van de basisschool. De interactie over en weer tussen hen en de reguliere klassen is heel waardevol voor de ontwikkeling van alle kinderen.”

Bron: Flessenpost uit Bergen - 30 september 2022

Colofon

Je ontvangt deze nieuwsbrieven omdat je lid bent van de PPO-NK community.

Neem voor vragen over dit maandbericht contact met ons op via e-mail:

communicatie@ppo-nk.nl of telefoon: 072 792 01 10

Onze gegevens:
Samenwerkingsverband PPO-NK
Hertog Aalbrechtweg 5
1823 DL Alkmaar

Wil je deze e-mail niet meer ontvangen? Meld je af op: communicatie@ppo-nk.nl

Trefwoorden