Maandbericht Oktober 2022

  • nov 2022
  • 143

Maandbericht – oktober 2022

Beste lezer,

Hoewel de dagen weer korter worden bruist het samenwerkingsverband van activiteiten.

In dit maandbericht weer een compilatie van lezenswaardige onderwerpen en wetenswaardigheden van binnen en buiten ons samenwerkingsverband.

Wij wensen je veel leesplezier

Agenda

2-11-2022

Conferentie 10-14 - ‘Vroege selectie in het onderwijs’

2-11-2022

Wegwijs in gedrag van kinderen 1 – groep 2

3-11-2022

HB specialisten

8-11-2022

PO-VO Nieuwkomers

10-11-2022

Masterclass Traumasensitief onderwijs – Alkmaar-Noord

10-11-2022

NWG R&L team OZA Alkmaar

16-11-2022

Wegwijs in gedrag van kinderen 2 – groep 1

16-11-2022

NWG 10-14

18-11-2022

HB specialisten

23-11-2022

NWG HB

23-11-2022

NWG SLL - buitenkring

24-11-2022

Masterclass Traumasensitief onderwijs – Alkmaar-Noord

28-11-2022

NWG Nieuwkomers

29-11-2022

Deelnemersraad

30-11-2022

Training Wegwijs in gedrag 2 – groep 2

Kijk ook op onze community voor meer nieuwsberichten.

Beeldimpressie -

Conferentie Samen op weg naar inclusiever onderwijs

Afbeelding met persoon, staandAutomatisch gegenereerde beschrijving

De beweging naar inclusief onderwijs leeft !

Dat was 28 september het onderwerp van de conferentie 'Samen op weg naar inclusief onderwijs' in theater Cool kunst en cultuur in Heerhugowaard.

Het was een dag van inspiratie, samen nadenken, begrijpen van ieders zorgen en wat exclusie met je doet, stoutmoedigheid om je kwetsbaarheid te tonen, het niet weten, samen onderzoeken, betekenis verlenen en samen ontwerpen. Een beeldimpressie.

Afbeelding met persoon, voorbereidenAutomatisch gegenereerde beschrijving Afbeelding met tafel, persoon, binnen, groepAutomatisch gegenereerde beschrijving Afbeelding met persoon, mensen, binnen, groepAutomatisch gegenereerde beschrijving Afbeelding met persoon, mensen, groep, menigteAutomatisch gegenereerde beschrijving

Aan het eind kwamen vragen over hoe kunnen we dit verder verspreiden in onze regio. Daar zijn we nu mee aan de slag en ook dit doen we samen. Wordt vervolgd.

Kijk ook eens op onze website voor meer informatie, presentaties en (deel)video verslagen van de dag.

COLUMN

Als we nu eens in de toekomst gaan staan en ons ideaal schetsen, hoe zal dat eruitzien?

Een terugblik op de Conferentie Samen Leren Leven, 28-9-2022

Hoe kan Jeugdhulp en Onderwijs zich versterken ten behoeve van het kind. De opdracht van onze aanpakgroep in de middagsessie is helder. Met collega’s uit het onderwijsveld, variërend van een lid van de Raad van Bestuur, tot gedragswetenschapper, tot IB-er en consulent mogen we hier van gedachten over wisselen.

Eerst denken en voor jezelf opschrijven, voordat we in gesprek gaan met elkaar. Een mooie werkvorm, want voordat je het weet, ben je van je eigen gedachten afgedwaald en bepaalt de beste spreker, de luidste spreker, de meest overtuigende spreker, de niet persé gelijk hebbende spreker een richting, waar je naderhand wellicht niet had willen uitkomen.

Ik heb het proces goed proberen te volgen. Wat gebeurt er in het gesprek, wat doen we, waar leggen we de nuance, waar is het heilige woord INCLUSIE nog zichtbaar of voelbaar?

De toekomst echt ver vooruit plaatsen en van daaruit terugkijken, dat vraagt meer tijd. Wellicht een andere setting, meer inspirerend, in de natuur…. want we blijven hangen in morgen of zelfs vandaag wat we anders willen. Onderwijsmensen (inclusief mijzelf) zijn mensen van de praktijk van het doen, dus het gesprek gaat over meer ruimte voor afstemming in de school met collega’s van Jeugdhulp of de Gemeente. Het gaat ook over meer ontwikkelingsgericht onderwijs, de groep als geheel centraal stellen. Het gaat natuurlijk over geld, dat tekortkomt. We luisteren en proberen de onderwerpen te clusteren. Iedereen komt aan het woord.

Met de resultaten van ons gesprek hebben we nog één uitdaging te volbrengen. Onze gedachten over de gezamenlijke opdracht van Jeugdhulp en onderwijs in een beeld gieten! Een pakkend beeld…

Het beeld: iemand zegt “een huis” een dak bieden boven het hoofd van het kind. De stagiaire in ons groepje begint te tekenen op de flap-over. Ik roep, “doe het huis andersom, het dak onder”. Dat ene kind in het huis is zo alleen. We willen wat anders. De warmte en de geborgenheid willen we voelen. We kiezen nu voor handen. Van één kind willen we naar een heleboel kinderen, in alle soorten en maten, op de kop of met één been, maar samen gesteund door de handen van Onderwijs en Jeugdhulp. Die tekening is me bijgebleven. Ik vind het hartverwarmend dat we daarop uitkomen. Er wordt een grote zak met geld onder getekend, maar die hebben we weer weggevouwen. Uit die discussie is het weggebleven, gelukkig. Want praten over geld, afhankelijk maken en voelen van geld haalt alle creativiteit uit het gesprek en uit de beweging. Dat is letterlijk voelbaar.

Nu ben ik op zoek naar die bewuste tekening… want inderdaad een beeld zegt meer dan 1000 woorden. De kinderen die mogen zijn wie ze zijn, met elkaar op een veilige basis.

Mariëlle Foppen, consulent samenwerkingsverband, columniste PPO-NK

Afbeelding met kleding, persoon, sjaaltjeAutomatisch gegenereerde beschrijving

Even voorstellen

Nieuwe consulent Alkmaar-Zuid: Samia Abrari

Begin september startte Samia Abrari als consulent in Alkmaar-Zuid. Ze volgt Gerard Steenhof op die met pensioen ging. “Ik vind kinderen gewoon de leukste wezens die er zijn. Zij verdienen dat je goed naar ze kijkt en luistert naar wat ze nodig hebben. De vacaturetekst, visie en missie van PPO-NK sloten zo mooi aan bij wat ik zocht, dat dit de enige logische stap was: aan de slag als consulent.”

“Belangen van kinderen, daar heb ik me altijd al mee bezig gehouden. Ik studeerde jeugdrecht en heb vervolgens twintig jaar onder meer als zittingsvertegenwoordiger in de jeugdzorg gewerkt. Vorig jaar startte ik met de opleiding voor schoolleiders, omdat ik de overstap richting onderwijs wilde maken. Tijdens mijn stage als schoolleider op een middelgrote school in Haarlem ontdekte ik, dat ik de combinatie tussen zorg en onderwijs het boeiendst vind.

Tegelijkertijd voerde ik netwerkgesprekken met interessante spelers binnen het onderwijs. Astrid was een van de mensen die ik graag wilde spreken vanwege haar bevlogen visie en passie voor het vak. Precies op dat moment kwam er een vacature bij het samenwerkingsverband vrij, omdat Gerard met pensioen ging. Toen ik de tekst las, dacht ik: ja, dit is het. Het klopt: ik heb me nog nooit zo veilig en welkom gevoeld in een organisatie.”

Kijken en luisteren

“Het is zo nodig om bezig te zijn met onderwijs voor alle kinderen dat past bij ieder kind, terwijl het kind ook dichtbij huis naar school kan. Kijken naar het kind als geheel en dus ook samenwerken met het kind zelf én de betrokkenen rondom een kind: ouders, verzorgers, school, jeugdzorg, andere professionals. Iedereen heeft als gezamenlijk doel dat het kind zo goed mogelijk tot ontwikkeling komt en wil dus datgene doen wat het beste bij een kind past.

Mijn voorganger Gerard heeft echt al geweldig werk verricht in Alkmaar-Zuid. Ik zou het een eer vinden als ik eraan kan bijdragen dat in ‘mijn’ werkgebied die samenwerking nóg beter wordt. Dat we nog beter naar het kind kijken en naar elkaar luisteren. Open, zonder oordeel en vol overtuiging in het belang van het kind. Over de muren van scholen en organisaties heen.”

Nieuwsgierig naar Samia?

Neem contact met haar op via s.abrari@ppo-nk.nl of 06-10357060.

Verder aan de slag met Ouder- en jeugdsteunpunten

Inspiratiedocument Vliegende Brigade oktober 2022

Aan de slag |
Samenwerkingsverbanden, schoolbesturen, ouders, leerlingen, gemeenten en de Vliegende Brigade zijn afgelopen schooljaar aan de slag gegaan met de opgave uit de verbeteraanpak passend onderwijs, om te komen tot Ouder- en jeugdsteunpunten. In dit inspiratiedocument deelt de Vliegende Brigade tips, praktische voorbeelden en mogelijkheden uit de praktijk. De Vliegende Brigade bestaat uit Mark Weghorst, Floor Kaspers, Dick Rasenberg, Lucas van de Vijver en Nico ’t Hooft en zal tot en met oktober 2023 samenwerkingsverbanden adviseren bij het opzetten van de steunpunten.

Terugblik
Het afgelopen jaar heeft de Vliegende Brigade gezien dat er veel bereidheid is om te voldoen aan de gestelde voorwaarden, maar er is vooral ook behoefte om hierin goede dingen te doen. Het blijft voor velen nog zoeken naar het in lijn brengen van de eigen ontwikkelingen met de opgave uit de leidraad. De gesprekken gaan vaak over het aansluiten bij die bestaande ontwikkelingen. De Vliegende Brigade helpt mee om de eigen ontwikkelingen in relatie tot de opgave te zien. Ook zien we dat voor vrijwel alle samenwerkingsverbanden het betrekken van jeugdigen een uitdaging is. Het blijkt echter ook regelmatig, dat hier al het nodige in gebeurt. Samenwerkingsverbanden zoeken vaak contact met directe collega’s en krijgen zo een kijkje bij elkaar in de keuken. Er wordt veel samengewerkt. Er ontstaat ruimte voor innovatieve ideeën.

Inspiratie delen
Een aantal praktijken die we tegenkwamen delen we graag ter inspiratie. Bij al die voorbeelden geldt in algemeenheid, dat ze ontstonden doordat er al eens over nagedacht was, er mensen waren die het oppakten en niet al te veel bezig waren met belemmeringen. Het gaat om kleine en grote voorbeelden en ze dienen vooral en eerst ter inspiratie.

Nieuwsgierig naar de Vliegende Brigade. Lees hier verder

Colofon

Je ontvangt deze nieuwsbrieven omdat je lid bent van de PPO-NK community.
Neem voor vragen over dit maandbericht contact met ons op via e-mail:

communicatie@ppo-nk.nl of telefoon: 072 792 01 10

Onze gegevens:
Samenwerkingsverband PPO-NK
Hertog Aalbrechtweg 5, 1823 DL Alkmaar
Wil je deze e-mail niet meer ontvangen? Meld je af op: communicatie@ppo-nk.nl

Trefwoorden