Verzoek tot deelname impactonderzoek 'Regeling subsidie begaafde leerlingen'

 • mrt 2022
 • Susan den Otter
 • ·
 • Aangepast apr 2022
 • 1
 • 567
Voor iedereen

Beste directieleden, IB-ers en leerkrachten,

Graag wil ik jullie vragen deel te nemen aan onderstaand belangrijk onderzoek waar de impact van onze subsidiegelden voor begaafde leerlingen wordt onderzocht door de universiteit van Utrecht.
Er staat in de brief dat het onderzoek 30 minuten kost, maar het kost echt veel minder tijd... ik deed er zelf een kwartier over...

Ik hoop dat er velen uit ons werkgebied deel zullen nemen, zodat er een representatief beeld ontstaat, waar wij allen natuurlijk ook weer baat bij hebben. Een laptop neerzetten in de lerarenkamer met daarop de link naar de onderzoekssite maakt het misschien makkelijker voor leerkrachten om deel te nemen.
Wees creatief zou ik zeggen ;-) De flyer (bijlage) versturen is natuurlijk ook een optie.

Onderstaand de brief vanuit OCW met in de laaste alinea de link naar het onderzoek (deze even kopiëren en in de browser plakken, anders werkt de link niet).

Help je mee?

Susan den Otter, HB-coördinator werkgebied Alkmaar Noord, Alkmaar Zuid en Alkmaar Oost.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beste schoolleider en team,

Recent is er op verzoek van het ministerie van OCW een impactonderzoek gestart binnen de evaluatie van de 'Regeling subsidie begaafde leerlingen primair en voortgezet onderwijs' (Ministerie van OCW, 2018). Dit impactonderzoek heeft de naam IMpact of Activities in Gifted Education (IMAGE) gekregen en wordt uitgevoerd door een groot consortium onder leiding van de Radboud Universiteit. Meer informatie is op de website www.imageproject.nl te vinden.

Het samenwerkingsverband waar uw school deel van uit maakt neemt deel aan één van de deelonderzoeken van het IMAGE onderzoek, namelijk het IMAGE onderzoek Professionele Ontwikkeling. We willen u als schoolleider vragen deze mail aan uw hele team door te sturen. We willen zowel u als uw team uitnodigen deel te nemen aan het onderzoek viahttps://survey.uu.nl/jfe/form/SV_2h38WNPvZCL3i3Y. Het samenwerkingsverband waar uw school deel van uit maakt moedigt deelname aan dit onderzoek aan. Hieronder vindt u meer informatie.

Wat houdt het onderzoek in?

Passend onderwijs bieden aan (hoog)begaafde leerlingen kan een uitdaging zijn voor scholen. We willen graag inventariseren wat er op scholen gebeurt rondom professionalisering op het gebied van (hoog)begaafdheid en daar hebben we uw input voor nodig. We vragen u als schoolleider en alle leraren, intern begeleiders en zorgondersteuners van uw school om een online vragenlijst in te vullen in de periode maart 2022. De vragenlijst gaat over (voor)opleiding, attitude, kennis en de interactie die u heeft met andere betrokkenen rondom het thema (hoog)begaafdheid. Antwoorden zijn altijd oké; we willen inventariseren waar het Nederlandse onderwijs staat. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 30 minuten. Een jaar later vragen we u nogmaals een online vragenlijst in te vullen.

Wat heb ik eraan om mee te doen aan het onderzoek?

 • U levert een bijdrage aan wetenschappelijke kennis voor het verbeteren van onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen.

 • Iedereen die de vragenlijst heeft ingevuld, krijgt een uitnodiging voor een gratis webinar over (hoog)begaafdheid verzorgd door één van de onderzoekers.

 • Iedereen krijgt een mooie factsheet (1 A4) met de uitkomsten van het onderzoek.

 • Bij het invullen van de vragenlijst ziet u met welke thema’s Nederland bezig is op het terrein

  van (hoog)begaafdheid en wat voor soort professionaliseringsactiviteiten er zoal zijn.

 • Als 50% of meer van jullie schoolteam de vragenlijst invult, ontvangen jullie een

  schoolrapportage met daarin jullie teamgegevens (niets op individueel niveau) in vergelijking met alle andere scholen die mee gedaan hebben. Zo ziet u waar jullie staan en kunt u geïnspireerd raken van wat anderen doen.

  Formele regels rondom onderzoek

  Bij dit onderzoek houden we ons aan alle geldende regels van de Radboud Universiteit rondom privacy, ethiek en deelname aan het onderzoek. Zo werken we bijvoorbeeld niet met individuele gegevens van u als persoon, maar wordt er met codes gewerkt. U mag altijd vragen om uw gegevens te verwijderen en deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig. Bij de start van de vragenlijst leest u hier alles over.

  Meedoen?

  Om mee te doen aan het onderzoek klikt u op deze
  link (https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_2h38WNPvZCL3i3Y).

page1image15590400 page1image15595392 page1image15582912

Vragen?

Indien u vragen heeft over het onderzoek, kunt u ons bereiken via professionalisering@imageproject.nl. We zijn telefonisch bereikbaar op het nummer 06 28 35 2009.

Met vriendelijke groet,

Sietske te Gronde, onderzoeksassistent,
Lisette Hornstra, senior onderzoeker, Universitair Hoofddocent Universiteit Utrecht

Mede namens de rest van het onderzoeksteam
Joyce Gubbels, senior onderzoeker Expertisecentrum Nederlands
Jessica Vergeer, PhD onderzoeker, Radboud Universiteit
Isabelle Diepstraten, senior onderzoeker, Fontys Hogeschool
Anouke Bakx, hoogleraar begaafdheid, Radboud Universiteit en Fontys Hogeschool

Trefwoorden