Maandbericht Mei 2022

  • mei 2022
  • 379

Maandbericht – Mei 2022

Beste lezer,

In dit maandbericht weer een compilatie van lezenswaardige onderwerpen en wetenswaardigheden binnen ons samenwerkingsverband.

Wij wensen je veel leesplezier

Agenda Juni

2 juni

Netwerkgroep Virtueel expertise cluster

7 juni

Netwerkgroep Nieuwkomers

8 juni

Raad van Toezicht

9 juni

Netwerkgroep 10-14

13 juni

Netwerkgroep Oudersteunpunt

15 juni

Netwerkgroep HB

20 juni

Netwerkgroep werkgebieden

22 juni

Netwerkgroep Samen leren leven - binnenkring

23 juni

Netwerkgroep Schoolaanwezigheid

Kijk ook op onze community voor meer nieuwsberichten.

Ervaringen delen met andere ouders: Buddyproject

Oudersteunpunt.nl - Sinds 2019 dé plek waar ouders informatie kunnen vinden over alles wat te maken heeft met passend onderwijs en extra ondersteuning voor hun kinderen. Waar ouders elkaar ontmoeten, sparren en verbinding maken. Nieuw is het buddyproject: een palet aan ervaringen, erkenning en herkenning. In het leven geroepen voor ouders die willen praten met andere ervaringsdeskundigen.

“Hoe fijn is het als je met andere ouders in gesprek kunt die meteen snappen waar jij mee te maken hebt?” Eva Schmidt-Cnossen, regisseur van het Oudersteunpunt en aanjager van het buddyproject vertelt:

“Ouders die onze Oudercafés bezoeken of op www.oudersteunpunt.nl komen, vragen regelmatig hoe ze in contact kunnen komen met andere ouders. Vandaar dat we nu het buddyproject zijn gestart. Eerst hebben we een pilot uitgerold waarin we ervaringsdeskundige buddy’s hebben geworven en opgeleid. Die pilot was een succes, dus nu brengen we het project graag onder de aandacht!”

Zelf ben ik, naast mijn professionele rol als regisseur, ook ervaringsdeskundige op het gebied van passend onderwijs in mijn rol als ouder. Daardoor weet ik hoe fijn het is om je hart te kunnen luchten. Soms vind je even je eigen weg niet meer en dan is een gesprek met een andere ervaringsdeskundige ouder precies wat je nodig hebt. Bovendien vind ik het belangrijk dat de ouders die zich melden als ervaringsdeskundige, de juiste begeleiding krijgen. Daarom is de scholing en intervisie voor ervaringsdeskundige buddy’s opgezet.”

“Mooi om te kunnen helpen”

Afbeelding met persoon, vrouw, muurAutomatisch gegenereerde beschrijvingInge van der Voort-Luken is betrokken geraakt bij het Oudersteunpunt doordat haar vier kinderen hoogbegaafd zijn. Inmiddels is zij ervaringsdeskundige buddy voor andere ouders van hoogbegaafde kinderen.

“Wij hebben geluk gehad. Op onze school was er een leerkracht die signaleerde dat er iets speelde en ervaring had met hoogbegaafdheid. Onze vier kinderen vertoonden ieder andere signalen: de ene ging de clown uithangen en ging ‘uit’, de ander werd thuis boos, weer een ander paste zich juist heel erg aan en bij de jongste waren we er al zo vroeg bij dat ze eerder kon starten op de basisschool.”

Zodra je kind niet meer binnen het reguliere onderwijs ‘valt’, komt er veel op je af als ouder. Je krijgt te maken met multidisciplinaire overleggen, consulenten, plusklassen, versnellen (klassen overslaan) en ‘andere’ buitenschoolse activiteiten. Je ontdekt ook: dit gaat niet meer over. En dan is het zo waardevol om met ouders te kunnen praten die in een gelijksoortige situatie zitten.

Onze kinderen maakten in plusklassen kennis met kinderen in een vergelijkbare positie en wij met andere ouders. Superfijn om een kopje koffie te kunnen doen met gelijkgestemde moeders en vaders. Waar loop jij tegenaan? Hoe heb jij dit aangepakt? Ik vind het mooi om andere ouders nu ook te helpen als ervaringsdeskundige buddy.

Tegelijkertijd kun je ook ouders helpen die op een andere manieren te maken krijgen met passend onderwijs. De extra ondersteuning die je nodig hebt omdat je niet in het reguliere systeem past, geldt voor allerlei situaties los van de specifieke problematiek van het kind. De herkenning, erkenning, de emoties en soms ook de frustraties zijn voor veel ouders gelijk.

Ik hoop dat in de toekomst meer ouders zich zullen melden als ervaringsdeskundige buddy, want wat je als ouder vooral wil, is je ei kwijt kunnen. Daarbij is het ook belangrijk dat er een klik is met de andere ouder. Dus hoe meer smaken, hoe beter!”

Van weten naar voelen

Margreth Hoek, ontwikkelaar van het Ouderschapsspel, is al vanaf het begin betrokken bij het Oudersteunpunt en de Oudercafés die daarbij horen.

“Wat ik steeds weer zie en merk, is dat verhalen vertellen en ervaringen delen ervoor zorgt dat je écht gaat voelen dat je als ouder niet alleen bent. Je weet wel: er zijn meer mensen die in een soortgelijke situatie zitten. Toch zijn weten en voelen heel verschillende dingen. Al pratend met andere ouders ontdek je nieuwe dingen en kom je tot nieuwe inzichten. Er ontstaat een gevoel van verbonden zijn.

Het buddyproject levert een belangrijke bijdrage aan het vertellen van die verhalen. Door het uitwisselen van ervaringen komt er meer rust, geruststelling en ruimte voor alle emoties waar je op dat moment mee zit. Zeker als je net te horen hebt gekregen dat jouw kind extra ondersteuning nodig heeft, als je kind thuis zit, als je net een diagnose hebt gehoord of als jouw kind de overstap gaat maken van primair naar voortgezet onderwijs is het uitwisselen van ervaringen waardevol. En het allermooist vind ik dat de vraag naar ervaringsdeskundige buddy’s bij de ouders zelf vandaan is gekomen.”

Oudersteunpunt.nl

Inge sluit af: “Ik denk heel vaak: was het Oudersteunpunt er maar eerder geweest. Want de informatie die op de website staat is enorm helpend. Voor alle ouders. Daarom hoop ik dat intern begeleiders en leerkrachten de website en de Oudercafés regelmatig onder de aandacht brengen. Je vindt er echt waardevolle informatie. Over nieuwe woorden en termen die je veel gaat horen. Over je rechten, plichten als ouder. Of over gesprekstechnieken. En nu vind je er dus ook contactinformatie als je je ei kwijt wilt bij andere ouders!”

“Via de schoolgids kwam ik in contact met het Oudersteunpunt. Daar werd verteld dat zij ook met buddy’s werken. Zo fijn om met een andere ouder te kunnen sparren. Nu voel ik mij minder alleen in mijn zoektocht.” Quote ouder.

Meer weten over het buddyproject? Zelf ervaringsdeskundige buddy worden?

We staan altijd open voor nieuwe contacten. Mail Eva via e.schmidt-cnossen@ppo-nk.nl of bel naar 06-30 38 33 32.

Training Wegwijs in gedrag

Afbeelding met tekst, persoon, kleurrijkAutomatisch gegenereerde beschrijvingDe gemeente Alkmaar, schoolbesturen en de samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs in de regio Alkmaar zetten in de periode 2021-2024 hun samenwerking voort met de Gelijke Kansen Alliantie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Doel van de samenwerking, die is vastgelegd in een Gelijke Kansen Agenda, is kansengelijkheid te bevorderen en talent maximaal te ontwikkelen.

Onderdeel van deze samenwerking is de training 'Wegwijs in het gedrag van kinderen'. Deze training is ontwikkeld om leerkrachten vanuit meerdere perspectieven naar leerlinggedrag te leren kijken. Wij verwachten dat als alle betrokkenen leren om op een andere manier te kijken en meervoudig perspectief toe te passen, dit de ontwikkeling van onze kinderen ten goede komt.

In oktober 2021 zijn drie groepen leerkrachten en één groep consulenten met de training van start gegaan. Bijna elke maand staat, naast het leren in de virtuele leeromgeving, een fysieke bijeenkomst gepland. De training is in april 2022 afgerond met een presentatie over het geleerde.

Vervolgtrainingen schooljaar 2022-2023

Ook het komend schooljaar willen we weer groepen trainen in Wegwijs in gedrag. Begin 2022 zijn we gaan communiceren over de training van het schooljaar 2022/2023. We hebben hiervoor de website en de flyer ge-update en een informatiebijeenkomst voor leerkrachten georganiseerd.

De leergemeenschap wordt komend schooljaar met de nieuwe deelnemers uitgebreid. Naast dat de tweede groep start, zullen de leerervaringen van alle leerkrachten verder gedeeld worden, ook met niet deelnemende scholen en netwerkpartners. We proberen hiermee een olievlekwerking van perspectiefwisseling te stimuleren. Ook zal aansluiting gezocht worden bij de VO-scholen om elkaars ervaringen te delen en hoe deze andere manier van kijken en handelen te integreren in een warme overdracht zorgend voor een doorgaande lijn.

Omdat we de beweging rondom meervoudige perspectief name in onze gehele regio verder willen ontwikkelen, hebben we de wens om zelf trainers op te gaan leiden. Op deze manier wordt de beweging daadwerkelijk onderdeel van de regio, hebben we een veel groter bereik en zijn we niet meer alleen afhankelijk van onze externe trainers.

Geïnteresseerd om zelf de training te volgen? Ga hier naar de pagina Wegwijs in Gedrag.

Een nieuwe website voor het SWV PPO-NK

Begin juni zal de vertrouwde PPO-NK-site www.ppo-nk.nl openen in een nieuw jasje.

Hiermee komt een lang gekoesterde wens uit om de bezoekers en ouders van onze website beter te kunnen informeren over ons samenwerkingsverband, onze activiteiten en verhalen, het oudersteunpunt en toekomstige vacatures e.d.

De belangrijkste taak en functie van de community blijven onveranderd: het delen van informatie door en voor ons organisatie netwerk.

Via de knop 'Werkplaats' kom je op de vertrouwde werkplaats/community omgeving en krijg je toegang tot al je (besloten) groepen. Daarnaast blijven we onze leden ondersteunen met actualiteit, nieuws uit de werkgebieden, verdieping en het maandbericht.

Het zal in het begin misschien even zoeken zijn, maar we hopen dat de informatie voor een breder publiek zo beter vindbaar én duidelijker wordt.

Heb je vragen, tips of opmerkingen ? Mail ze naar: communicatie@ppo-nk.nl.

In het nieuws: Onderwijszorgboerderijen voor leerlingen die op school dreigen uit te vallen - PO-Magazine

Afbeelding met gras, buiten, lucht, veldAutomatisch gegenereerde beschrijving

Kunnen zorgboerderijen van betekenis zijn voor leerlingen die in het onderwijs dreigen uit te vallen?

In het PO-magazine van april is een mooi artikel gepubliceerd over de resultaten van verkennend onderzoek naar de werkzame elementen en resultaten van o.a. het onderwijs-zorgprogramma’s op zorgboerderijen, waaronder de onderwijsvoorziening Buitengewoon Leren.

Het onderzoek maakt onderdeel uit van het Experiment Onderwijszorgarrangementen waarin het ministerie van OCW en het ministerie van VWS de combinatie onderwijs en zorg voor jongeren met een complexe ondersteuningsbehoefte beter willen gaan regelen. Het doel: wet- en regelgeving zodanig wijzigen dat een onderwijs-zorgcontinuüm wordt gerealiseerd waarbinnen jongeren met een complexe ondersteuningsbehoefte zich dynamisch kunnen bewegen tussen jeugdzorginstellingen en scholen naar gelang hun ondersteuningsbehoefte. De initiatieven worden gemonitord om te onderzoeken wat het effect is op uitval of verzuim.

Lees hier het hele artikel uit het PO-Magazine.

Colofon

Je ontvangt deze nieuwsbrieven omdat je lid bent van de PPO-NK community.

Neem voor vragen over dit maandbericht contact met ons op via e-mail:

communicatie@ppo-nk.nl of telefoon: 072 792 01 10

Onze gegevens:
Samenwerkingsverband PPO-NK
Hertog Aalbrechtweg 5
1823 DL Alkmaar

Wil je deze e-mail niet meer ontvangen? Meld je af op: communicatie@ppo-nk.nl

Trefwoorden