Maandbericht December 2022

  • dec 2022
  • 256

Maandbericht – december 2022

We sluiten het jaar 2022 af met de volgende onderwerpen:

Beste lezer,

Dit is het laatste maandbericht van 2022. December is een maand van bezinning en nieuwe plannen maken en de tijd om elkaar weer te ontmoeten. U leest in ons maandbericht een verzameling van mooie verhalen en wetenswaardigheden van binnen en buiten ons samenwerkingsverband.

Wij wensen iedereen fijne feestdagen, een mooie jaarwisseling en een gezond en gelukkig 2023

Agenda

24 dec - 8 januari

Kerstvakantie

17 januari

Deelnemersraad

18 januari

bijeenkomst 3 - Training Wegwijs in gedrag – groep 1

24 januari

NWG schoolaanwezigheid

25 januari

NWG Nieuwkomers

25 januari

bijeenkomst 3 - Training Wegwijs in gedrag – groep 2

6 - 10 februari

Week van Inclusief onderwijs

Kijk ook op onze community voor meer nieuwsberichten.

Kerstgroet

Afbeelding met tekstAutomatisch gegenereerde beschrijving

Conferentie 10-14 - Op naar een soepele overgang tussen PO en VO

‘Vroege selectie in het onderwijs’. Dat was het thema van de tweejaarlijkse conferentie vanuit de werkgroep 10-14 die op 2 november plaatsvond. De conferentie werd georganiseerd door samenwerkingsverband PPO-NK en samenwerkingsverband VO Noord-Kennemerland.

“Met 150 man was de opkomst boven verwachting”, vertelt PPO-NK-consulent Esthel Schneiders. “Het was een mooie bijeenkomst waar professionals binnen het primair onderwijs (PO) en voorgezet onderwijs (VO) met elkaar van gedachten wisselden over de overgang, doorgaande lijn en de samenwerking tussen PO en VO voor kinderen tussen 10 en 14 jaar.”

Gastsprekers

“Een van de keynotesprekers was dr. Karen Heij”, gaat Esthel verder. “Een taalkundige die al ruim 35 jaar werkt in de wereld van toetsen en examens en de rol van de eindtoets op het onderwijs en de samen-leving onderzocht. Heel interessant. Ze zette de aanwezigen echt aan het denken.

Welke informatie geven die toetsen ons? En wat betekent het voor de maatschappij, voor scholen, voor de overgang van PO en VO en vooral voor de kinderen, dat we op deze manier toetsen? Is het niet veel beter om óók te kijken naar de talenten van kinderen en hoe ze die kunnen inzetten om de transitie van basisschool naar voortgezet onderwijs te kunnen maken? En hoe kunnen de scholen daarop inspelen?

De tweede keynotespreker en onderwijswetenschapper Arjen Nanninga haakte daar mooi op in met zijn pleidooi over kansengelijkheid en welke plek past bij leerlingen in het vervolgonderwijs. Hij stelde dat toetsen soms waardevol zijn en je onderbuikgevoel net zo goed. Zijn advies: neem het hele beeld van wat een leerling laat zien als je gaat determineren, want leerlingen laten niet altijd zien wat ze in huis hebben op het moment dat het moet.”

Tafelgesprekken

“Ook uit de tafelgesprekken tussen de aanwezigen blijkt dat zij allemaal veel meer naar het kind willen kijken in plaats van naar cijfers. Toch is het in de praktijk soms lastig, door een beperkt aantal uren in een week en door de werkdruk, alle kinderen de kans en de ruimte te geven die ze verdienen. Wel is heel duidelijk dat bij alle professionals het verlangen naar een betere verbinding tussen primair en voortgezet onderwijs bestaat.

En er gaat ook al veel goed: de centrale warme overdracht zoals we die samen hebben georganiseerd loopt goed en moet goed gemonitord blijven. Tegelijkertijd is er werk aan de winkel om die verbinding nog soepeler te maken. Het kan al heel laagdrempelig zijn: stap daadwerkelijk elkaars wereld binnen. Laat groep 7- en 8-leerkrachten middelbare scholen bezoeken, de sfeer proeven en vragen stellen aan de leerkrachten daar. En andersom. Hoe bewegen leerlingen zich op beide plekken? Wat kan er al wel? En wat is er nog nodig?

We blijven leren van elkaars good practices en hopen we dat de ontmoetingen die we hier tijdens de conferentie hebben gefaciliteerd, vruchten gaan afwerpen. De wil is er en er zijn uitdagingen en kansen genoeg om samen te ontdekken, hoe we de overgang tussen PO en VO nóg soepeler kunnen laten verlopen.”

Neem voor meer informatie contact op met Esthel Schneiders

Opening Kenniscentrum Hoogbegaafdheid

Afbeelding met plafond, binnen, verschillendeAutomatisch gegenereerde beschrijving

REGIO - Op dinsdagavond 6 december opende Astrid Ottenheym, directeur-bestuurslid van PPO-NK (Passend Primair Onderwijs - Noord-Kennemerland) het fysieke en digitale kenniscentrum voor hoogbegaafde kinderen, ouders/verzorgers en onderwijsprofessionals.

Het fysieke kenniscentrum is gevestigd bij de Trimaran op de Gabriël Metsulaan in Alkmaar. Er kunnen workshops en lezingen georganiseerd worden, hb-coördinatoren van scholen mogen er vergaderen en er ligt een enorme schat aan inkijkmateriaal en -methodes klaar, waaruit je inspiratie kunt halen. In het digitale kenniscentrum brengt het swv PPO-NK alle beschikbare informatie over (hoog)begaafdheid bij elkaar. Het is toegankelijk via de website van het samenwerkingsverband: https://werkplaats.ppo-nk.nl/

Afbeelding met binnen, plafond, persoon, mensenAutomatisch gegenereerde beschrijving“Zeven jaar lang hebben we naar dit moment toegewerkt. Er zijn kinderen op alle scholen die we onvoldoende zien en aan wie we over het algemeen niet genoeg aandacht kunnen besteden. Zij raken verveeld en gefrustreerd in de klas en het is belangrijk dat we hen weer laten ontspannen en met plezier laten leren. Met dit digitale én fysieke kenniscentrum kunnen we iets doen voor kinderen die vastlopen, maar ook voor ouders/verzorgers en onderwijsprofessionals die met hoogbegaafde kinderen te maken hebben,” aldus Astrid.

Ook Bjorna Appel, expert op het gebied van hoogbegaafdheid en auteur van het boek ‘Klein handboek: hoogbegaafdheid voor leraren’ - sprak de aanwezigen toe over hoe hoogbegaafdheid werkt en waarom hb-ers extra ondersteuning nodig hebben.

Het belang van het nieuwe kenniscentrum bleek al gauw uit Bjorna’s verhaal: “Hoogbegaafden zijn dwarsdenkers met een unieke kijk op de wereld en met vernieuwende ideeën die zich alleen kunnen ontwikkelen, als zij de juiste ondersteuning krijgen. Omdat dit in het onderwijs soms lastig is, gaan sommigen ongewenst gedrag vertonen: dingen weigeren, met deuren slaan, veel emoties tonen. Vaak wordt er dan gereageerd in de richting van “het kind moet zich maar leren gedragen”. Maar voor dergelijk gedrag is natuurlijk altijd een verklaring. In het geval van hb-ers zit er enorm veel onder: zij hebben hulp nodig om zichzelf te begrijpen. Elk mens en ieder kind moet zich competent voelen en de mogelijkheid hebben om autonoom te zijn. Hoogbegaafde kinderen hebben hier nóg meer behoefte aan, maar zij voelen zich op school vaak alleen en niet gezien of gehoord. Daarom is een kenniscentrum als dit enorm waardevol. Ik ben ervan overtuigd dat het heel veel kinderen - en hun verzorgers en leerkrachten - gaat helpen. Elk kind verdient een lichtje. Door je in hoogbegaafdheid te verdiepen, kun jij voor een hoogbegaafd kind dat lichtje zijn.” Bron: SAKS

Met de komst van het kenniscentrum willen we onze kennis en ervaringen over hoogbegaafdheid met elkaar delen. Houd het digitale kenniscentrum dus goed in de gaten voor komende activiteiten.

Wil je het kenniscentrum bezoeken? Neem dan contact op met Edith Dekker van de Trimaran: edith.dekker@saks.nl

Voor andere vragen en of opmerkingen kun je altijd terecht bij netwerkgroephb@ppo-nk.nl

Onderwijs aan nieuwkomers in de regio - Een samenwerking om trots op te zijn

De netwerkgroep Nieuwkomers staat als een huis. Dat blijkt als 175 nieuwkomers, van wie 31 kinderen in de basisschoolleeftijd, per 1 september tamelijk onverwacht in Bergen terechtkomen. Het gaat om gezinnen uit Syrië, Afghanistan en Eritrea die gevlucht zijn, van plek naar plek worden verplaatst en tijdelijk in tenten wonen op het voormalige voetbalveld in Bergen.

Hoe zorg je ervoor dat de kinderen naar school kunnen? Consulent taalvoorzieningen Kristel Hoogeveen en ambulant begeleider nieuwkomers Mireille Koeleveld vertellen hoe ze dat dankzij de netwerkgroep met scholen in Bergen en partners uit de regio voor elkaar hebben gekregen.

Netwerkpartners slaan handen ineen

“We hoorden in het nieuws dat de 175 nieuwkomers tijdelijk in Bergen zouden neerstrijken”, vertelt Mireille. “Het is van belang dat ze zo goed mogelijk worden opgevangen. En de kinderen hebben recht op onderwijs én behoefte aan structuur, afleiding en rust.”

Kristel vult aan: “Met een beleidsmedewerker van de gemeente Bergen organiseerde Mireille direct een overleg samen met de schooldirecteuren in Bergen, de Veiligheidsregio en de gemeente Bergen om te inventariseren, wat we voor deze 31 kinderen konden doen. De 9 kleuters konden direct aansluiten in de kleuterklas; nieuwkomers in die leeftijdsgroep gaan meteen mee in het reguliere onderwijsaanbod. Voor de 22 andere kinderen in de basisschoolleeftijd hebben we dankzij de samenwerking en geweldige leerkrachten en vrijwilligers ook iets kunnen optuigen voor de periode van zes weken die ze hier verbleven.”

Ook vluchtelingenkinderen hebben recht op onderwijs | VNGMireille: “Twee scholen in Bergen hadden lokalen en spullen beschikbaar, twee leerkrachten meldden zich en de gemeente zorgde voor buurtcoaches, sportcoaches en muziekcoaches die in de middagen activiteiten organiseerden. Ook jeugd- en gezinscoaches waren betrokken bij de kinderen. Vanuit de Veiligheidsregio gingen medewerkers en vrijwilligers dagelijks mee om de kinderen te begeleiden. Het is echt een mooie samenwerking geweest die we dankzij snel schakelen en met hetzelfde doel voor ogen voor elkaar hebben gekregen: deze kinderen verdienen het om naar school te gaan.”

Kristel: “Wat ik heel krachtig vind is dat we met heel veel creativiteit en vrijwilligers in korte tijd iets hebben georganiseerd voor deze kinderen. En dat is – vind ik – echt te danken aan hard werken, de inzet van Mireille die de verbinding zo mooi tot stand bracht, en het feit dat we precies weten wat we als netwerkpartners aan elkaar hebben sinds de introductie van de netwerkgroep. De kinderen zijn nu enigszins in beeld.

Als ze per 1 december doorverhuizen naar Enkhuizen kunnen ze verder gaan waar ze gebleven waren. De contacten zijn al gelegd.”

Samen komen we verder

“Momenteel komen er veel mensen de grens over. Ook Oekraïners zoeken hier een onderkomen vanwege de oorlog”, vertelt Mireille. “Voor hen hebben we in de regio extra taalklassen georganiseerd en een routekaart ontwikkeld. Ook is hun schoolsysteem veel strenger, waardoor sommige ouders vragen om een ‘diploma’ waarmee ze – als ze weer terug zijn – kunnen aantonen dat hun kind(eren) zich ook in Nederland hebben ontwikkeld. Veel scholen weten inmiddels hoe ze deze kinderen kunnen ontvangen, of doorsturen naar de taalklassen. Ik merk dat zoveel mensen zich willen inzetten om nieuwkomergezinnen te helpen. Die menselijkheid maakt mijn vak echt prachtig.”

Kristel: “De instroom van nieuwkomers fluctueert. Toch is de samenwerking in de netwerkgroep steeds stabiel: iedereen die deelneemt doet dat vanuit zijn eigen organisatie, heeft een eigen structuur en eigen belangen. Tegelijkertijd zie je dat we veel rekening met elkaar houden om tot goede regionale afspraken te komen. Het is en blijft superbelangrijk dat we nieuwkomerkinderen ook onderwijs bieden. Dit zijn óók ‘onze’ leerlingen. Doordat we dit als netwerkorganisatie nu ruim zeven jaar doen, zien we dat het werkt. De kinderen willen zo graag naar school. Om te leren, maar ook om weer even kind te zijn. Dat we dat voor elkaar krijgen, daar mogen we met elkaar trots op zijn.”

Kinderen leren weer buitenspelen met schoolplein-trainer

Afbeelding met boom, buiten, persoon, sportAutomatisch gegenereerde beschrijving

Na lang thuis zitten, afstand houden en beperkte contacten door Corona lijken de Alkmaarse kinderen het ‘verleerd’. Hoe kun je lekker buitenspelen en je samen met vrienden vermaken op het schoolplein? In de gemeente Alkmaar komt de komende maanden op elke basisschool een schoolplein-trainer van Alkmaar Sport langs om kinderen te activeren en kennis te laten maken met nieuwe sportieve spelletjes.

Met de uitleg van de schoolplein-trainer is bewegen voor de kinderen van groep 7 en 8 een eitje. Ook leren ze hoe ze de spelletjes moeten organiseren voor de jongere kinderen op school. Voor dit doel blijven de gebruikte materialen na deze periode achter op school. Sportregisseurs en vakleerkrachten stimuleren de kinderen regelmatig om in beweging te blijven.

Enthousiast

Nicole Mulder, wethouder sport van de gemeente Alkmaar, bezocht deze week O.B.S. De Liereland, waar op dit moment een schoolplein-trainer actief is. Zij bekeek met eigen ogen hoe de kinderen het beweegaanbod ervaren en reageerde enthousiast op het initiatief.

“Iedereen is bezig, er staat eigenlijk niemand aan de kant. Er is voor elk kind wat wils, zowel voor de actieve wildebrassen als voor de kinderen die wat rustiger bezig willen zijn. Waar aan de ene kant van het plein al groepjes zelfstandig spelen, helpt de trainer aan de andere kant een handje om de groep te activeren. Het enthousiasme spat er hier duidelijk vanaf”, aldus Mulder.

Gymles

De trainers zijn gedurende acht weken van 11.00-13.00 uur op het schoolplein aanwezig en ook naschools bieden ze nog een uur de nodige begeleiding. Ook komen de spellen terug in de gymles, door een goede afstemming met de vakleerkracht. De grote kist met materialen waarmee de kinderen hebben leren spelen en bewegen, blijft achter op school. Dit wordt mogelijk gemaakt door het Nationaal Plan Onderwijs in samenwerking met gemeente Alkmaar, Alkmaar Sport en de basisscholen in de gemeente.

Bron: Alkmaar.nl/actueel

Colofon

Je ontvangt deze nieuwsbrieven omdat je lid bent van de PPO-NK community.
Neem voor vragen over dit maandbericht contact met ons op via e-mail:

communicatie@ppo-nk.nl of telefoon: 072 792 01 10

Onze gegevens:
Samenwerkingsverband PPO-NK
Hertog Aalbrechtweg 5, 1823 DL Alkmaar
Wil je deze e-mail niet meer ontvangen? Meld je af op: communicatie@ppo-nk.nl


Trefwoorden