De vele gezichten van hoogbegaafdheid (voor schoolmedewerkers!)

15:00-17:00LocatieKenniscentrum HB, Gabriel Metsulaan 36 in AlkmaarCategorieOverig
  • 1
  • 91
  • Richelle de Deugd
  • Wo 29 mrt
    2023
  • 15:00-17:00
Kenniscentrum HB

De vele gezichten van hoogbegaafdheid

In de dagelijkse praktijk blijkt het vaak moeilijk om hoogbegaafden, van welke achtergrond dan ook, het juiste onderwijsaanbod en de juiste begeleiding te geven zodat zij hun talenten ten volle kunnen ontplooien. Voor hoogbegaafden met een bi-culturele en/of migratieachtergrond is dat vaak nog lastiger omdat zij minder gezien en herkend worden. Datzelfde geldt ook voor leerlingen met een lage sociaal economische status (SES) en zeker als beide dingen samenvallen. Veel van deze leerlingen worden lager ingeschat dan je op grond van hun potentie zou verwachten. Zelfs als ze wel goede scores halen krijgen ze vaak een lager advies dan leerlingen met een Nederlandse achtergrond en/of hogere SES. Dat zorgt niet alleen voor frustratie bij deze leerlingen, maar vaak ook voor veel onzekerheid over eigen kunnen.

Hoe het komt dat deze kinderen niet herkend worden als hoogbegaafd?
In deze workshop gaan we dieper in op vragen als:
Welke factoren liggen hieraan ten grondslag?
Welke bevindingen zijn er uit wetenschappelijke onderzoek?
Spelen vooroordelen en stereotypen een rol?
Beïnvloedt dat het verwachtingspatroon?
Is er sprake van taalachterstand of alleen van ánder taalgebruik?
Hoe kunnen we deze leerlingen beter herkennen?

Woensdag 29 maart 2023
15:00-17:00
HB Kenniscentrum Alkmaar

Aanmelden kan hier

Leonieke Boogaard is bestuurslid van de Koepel Hoogbegaafdheid en ECHA-specialist en zet zich al sinds 2009 in om hoogbegaafdheid bij leerlingen met een migratieachtergrond onder de aandacht te brengen. Het idee dat zij echt met dit thema aan de slag moest kwam toen zij in 2016 als leerkracht in het voltijds HB onderwijs terecht kwam op een ‘zwarte’ school, waar in de voltijds HB klas alleen maar ‘witte’ kinderen zaten. Dat kon toch niet kloppen?

Sima de Bruyn-Daoud is oprichter en voorzitter bij stichting iQ+. Ouders van alle achtergronden komen bij de stichting met hulpvragen rondom hoogbegaafdheid. Het valt haar op dat ouders met een migratieachtergrond vaker te maken hebben met vooroordelen dan andere ouders. Zelf van Marokkaanse komaf voelt zij zich geroepen om het talent en potentie van ook deze kinderen onder de aandacht te brengen.

titel toegevoegd door opties
Vele_gezichten_van_HB___workshop.pdf mrt 2023 Richelle de Deugd