SAMEN WERKEN AAN DE TOEKOMST

Professionaliseringsmodel

Van wenkend perspectief naar concrete uitwerking: versterken ondersteuningscapaciteit  scholen - werkgebied - regio.

Innovatie en ontwikkeling

Zo kunnen we antwoord blijven geven op toekomstige vragen en een dekkend netwerk in onderwijs en ondersteuning realiseren. 

Lokaal anticiperen

Passend onderwijs lokaal laten aansluiten door maatwerk en doelmatige inzet van ondersteuning en middelen. 

Preventiekracht

Kinderen ontvangen in een zo vroeg mogelijk stadium ondersteuning indien dat nodig is. Leerkrachten worden hiervoor toegerust.