(Hoog)begaafdheid

Onderwijs en zorg voor (hoog)begaafde kinderen

Met als doel (hoog)begaafde leerlingen optimale ondersteuning te geven is de subsidieregeling ‘Begaafde leerlingen primair- en voortgezet onderwijs’ in het leven geroepen. En met groot succes! Want heel veel subsidieaanvragen zijn gehonoreerd.
Voor de subsidie moesten een activiteitenplan en een begroting worden ingediend, die werden beoordeeld door een beoordelingscommissie.

Ook het swv PPO-Noord-Kennemerland heeft deze subsidie aangevraagd en toegezegd gekregen.

Wat we vooral willen bereiken is een goede en duurzame ondersteuningsstructuur voor onze hoogbegaafde leerlingen.

Onze uitgangspunten hierbij zijn:

  • We willen dit gezamenlijk bereiken, iedereen hierin meenemen
  • Gebruik maken van de good practices en ervaringen in de regio
  • Kijken vanuit de leefomgeving en behoeften van het kind
  • Het onderwijs vindt plaats vanuit de eigen school
  • Beperkt aantal voorzieningen

Voor een korte impressie over hoogbegaafdheid kun je deze presentatie bekijken.

Meer weten?

Neem contact op met Richelle de Deugd en/of Fraukje Selen