Leerplicht en leerrecht

Wat is er nodig om te zorgen dat alle kinderen gebruik kunnen maken van hun leerrecht? De werkgroep Thuiszitters van Passend primair onderwijs Noord-Kennemerland houdt zich bezig met deze vraag.

Bij leerplicht heb je het over ‘moeten’ en regels. Maar bij leerrecht komen aspecten naar voren zoals motivatie en een fijne leeromgeving.

Rechten van het Kind

In 2013 – nog vóórdat passend onderwijs werd ingevoerd – publiceerde de Kinderombudsman het rapport ‘Van leerplicht naar leerrecht’. Een alinea uit de introductie:

“Ik ben me ervan bewust dat in het onderwijs ook nu al in maatwerkoplossingen wordt gedacht. Met waardering kijk ik naar de creatieve wijze waarop leerplichtambtenaren, scholen en ouders tegemoet komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van het kind. Maar er is meer nodig om passend onderwijs te stand te kunnen brengen. Er dient in Nederland een omslag te worden gemaakt in het denken over onderwijs. Een omslag van leerplicht naar leerrecht, waarbij allereerst vanuit het perspectief van het kind wordt gedacht. Slechts door vanuit dit leerrechtperspectief te handelen, kan het in het Verdrag inzake de Rechten van het Kind omschreven recht op onderwijs in Nederland voldoende worden gewaarborgd.”

Lees het volledige rapport