Ondersteuningsplan

Dit nieuwe ondersteuningsplan voor ons samenwerkingsverband is opgesteld voor vier jaar (2017-2021) en gaat in vanaf schooljaar 2017-2018.

Het ondersteuningsplan bestaat uit 4 delen.

  • Deel 1 is de inleiding en legitimatie van PPO-NK.
  • Deel 2 is het strategisch perspectief en focust op de thema’s die de komende jaren belangrijk zijn.
  • Deel 3 is het verantwoordingsdocument voor ouders en professionals: hoe geven we passend onderwijs in Noord-Kennemerland vorm?
  • Deel 4 beschrijft hoe we samen werken aan kwaliteit. Dit is het verantwoordingsdocument voor onszelf en onze stakeholders.

Klik hiernaast op de titel van het ondersteuningsplan voor het hele document. Bent u nieuwsgierig naar één van de delen, klik dan op het betreffende deel.