Jaarverslag 2016

Dit jaarverslag is bestemd voor ouders, leerkrachten, intern begeleiders, schooldirecteuren en bestuurders. Het bestaat uit drie delen.

Deel A beschrijft wie we zijn en wat we hebben bereikt in de afgelopen periode. Het verslag wordt afgewisseld met interviews met diverse betrokkenen, want we stellen ons graag ook persoonlijk aan u voor.

Deel B is het financieel jaarverslag en toelichting op de jaarrekening. De nadruk ligt op verantwoording aan het Ministerie van OCW. De hoofdstukindeling volgt de wet- en regelgeving.

Deel C bevat de officiƫle afsluiting van het jaarverslag met de controleverklaring van de onafhankelijke accountant.