De OPR zoekt een ambtelijk secretaris

Ben of ken je iemand die zorgvuldig vergaderingen kan notuleren en de OPR-werking van nabij wil opvolgen? Spreek hem of haar zeker aan en laat het ons weten.

Wat verwachten we van de ambtelijk secretaris:

 • uitnodigen voor en notuleren van de vergaderingen
 • OPR-administratie op orde houden (aanwezigheden, vacatievergoeding, rooster van aantreden)
 • communicatie verzorgen voor de werving en verkiezing van nieuwe leden
 • aangeleverde stukken op de websitepagina plaatsten

Wat mag je als ambtelijk secretaris verwachten:

 • Veel dank voor het opnemen van deze soms tijdrovende taak.
 • Een passende vrijwilligersvergoeding.

Wat doet de OPR?

Wij praten als OPR mee over de invulling van het passende onderwijs in Noord-Kennemerland. De belangrijkste taak hierbij is het goedkeuren van het ondersteuningsplan. Hierin beschrijft het samenwerkingsverband op welke manier de ondersteuning van de verschillende scholen vorm krijgt.

Andere taken zijn:

 • de stem van ouders en onderwijspersoneel uit de scholen opvangen
 • onderwerpen die gerelateerd zijn aan het ondersteuningsplan onder de loep nemen,
 • voorstellen en standpunten aangaande het beleid kenbaar maken,
 • bespreken van jaarverslagen, begrotingen en beleidsvoornemens,
 • een lid voordragen van de raad van toezicht.

De OPR komt zo'n  5 à 6 keer per jaar samen.


Heb je een vraag voor de OPR? Of heb je interesse om lid te worden?
Wij zijn bereikbaar via opr@ppo-nk.nl.

aankomende vergaderingen

 • maandag 31 mei 2021

Scheidingslijn

Scheidingslijn