Jeugd- en gezinscoach

  • okt 2019
  • PPO-NK Community Support
  • 1234
PPO-NK Community Support
OSP - Begrippenlijst
  • Alle leden mogen wijzigen

Wordt ook wel JG-coach of CJG-coach genoemd. Deze coach is namens de gemeente verbonden aan school als aanspreekpunt voor ouders wanneer zij ondersteuning kunnen gebruiken bij de begeleiding en opvoeding van hun kind thuis.

De jeugd- en gezinscoach brengt eerst samen jou in kaart wat precies de ondersteuningsvraag is. Vervolgens begeleidt de coach je bij het vinden van de juiste hulp. De intern begeleider (IB’er) kan je in contact brengen met deze coach, maar je kunt ook zelf rechtstreeks contact opnemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin in de gemeente waar je woont.