Bijdragen door PPO-NK Community Support

 • okt 2019
 • PPO-NK Community Support
 • ·
 • Aangepast okt 2022
 • 16027

De leerplichtambtenaar in jouw gemeente houdt toezicht op de naleving van de leerplicht van de leerlingen en controleert dus of de ouders en kinderen zich houden aan de Leerplichtwet. Leerplichtambtenaren kunnen bemiddelen, verwijzen naar de juiste instantie of voorlichting geven aan ouders, scholen of leerlingen. Door de Leerplichtwet is ieder kind in Nederland volledig verplicht om onderwijs te volgen van zijn vijfde tot zestiende levensjaar...

Rechten|plichten (oudersteun)
 • okt 2019
 • PPO-NK Community Support
 • ·
 • Aangepast okt 2022
 • 1309

Arrangementen in het voortgezet onderwijs worden op een andere manier georganiseerd en gefinancierd dan in het primair onderwijs. Daarom kunnen de arrangementen van je kind op de basisschool soms niet worden meegenomen naar de middelbare school. Om de overstap naar het voortgezet onderwijs soepel te laten verlopen, staat tijdens het MDO in groep 7 het voorbereiden op zelfstandigheid voor het middelbaaronderwijs op de agenda. Als ouder kun je d...

School gezocht (oudersteunpunt
 • okt 2019
 • PPO-NK Community Support
 • ·
 • Aangepast jul 2022
 • 1
 • 1696

De overgang van de basisschool naar de middelbare school roept vragen op. Welke scholen zijn er? Welke school past het beste bij mijn kind? En als je kind extra ondersteuning nodig heeft, dan wil je graag zeker weten dat de nieuwe school dat kan bieden. Bespreek allereerst thuis met je kind wat het belangrijk vindt aan een nieuwe school. Het overzicht in de bijlage kan helpen om te onderzoeken wat jouw kind en jij als ouder belangrijk vinden. ...

School gezocht (oudersteunpunt