MDO

  • okt 2019
  • PPO-NK Community Support
  • 1067
PPO-NK Community Support
OSP - Begrippenlijst
  • Alle leden mogen wijzigen

Wordt ook wel multidisciplinair overleg genoemd. Een MDO is een gesprek met jou als ouder, de leerkracht, de intern begeleider, eventuele andere professionals die al bij je kind betrokken zijn en de consulent. Als het kan, is je kind er ook bij. Graag zelfs. Als duidelijk is welke ondersteuning nodig is, kan de school een arrangement aanvragen bij het samenwerkingsverband. Dit proces verloopt via de consulent.

Tijdens een MDO bespreek je welke ondersteuning nodig is in de ontwikkeling van je kind, wat het doel is van de ondersteuning en wie de ondersteuning kan verzorgen. Ook wordt besproken wat de school zelf kan organiseren en waar deskundigheid van buiten de school nodig is. Alle vorderingen worden bijgehouden in het TOP dossier.