TOP dossier

  • okt 2019
  • PPO-NK Community Support
  • 1043
PPO-NK Community Support
OSP - Begrippenlijst
  • Alle leden mogen wijzigen

Scholen in de regio Noord-Kennemerland maken voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een plan op maat waarin het kind centraal staat. Dat gebeurt in een TOP dossier: een Totaal Ontwikkel Plan. Een beveiligd digitaal plan waarin jij, de leerkracht en andere betrokkenen aangeven hoe zij de ontwikkeling van het kind (het liefst) zien en bijhouden wat goed werkt voor de ontwikkeling van je kind (en wat niet).