Arrangement

  • okt 2019
  • PPO-NK Community Support
  • 903
PPO-NK Community Support
OSP - Begrippenlijst
  • Alle leden mogen wijzigen

Als duidelijk is welke ondersteuning je kind nodig heeft, stelt het samenwerkingsverband geld beschikbaar (op basis van het TOP dossier en een of meer MDO’s). Die financiële ondersteuning noemen we een arrangement.

Alle basisscholen in Nederland krijgen een bepaald bedrag per leerling voor de inrichting van passend onderwijs in school. Soms is dat bedrag niet genoeg. Dan is een arrangement nodig. Met extra geld kunnen scholen bijvoorbeeld onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners inhuren of buiten de klas met kleine groepjes kinderen werken. Ook gespecialiseerde leerkrachten, andere externe deskundigheid of extra ondersteuningsmaterialen kunnen mogelijk worden gemaakt met een arrangement.