Impressie - 1e Passend onderwijs café 19 oktober 2020

  • okt 2020
  • PPO-NK - community beheer
  • 401
Ondersteuningsplan
  • Alle leden mogen wijzigen

Op maandagavond op 19 oktober jl. loggen 20 mensen in voor het eerste Passend Onderwijs Café en treffen op het scherm ‘onze’ barvrouw Astrid Ottenheym aan in gesprek met cafégast Robbin Haaijer van bureau de Bedoeling. Terwijl Astrid de wijn inschenkt, voeren zij een geanimeerd gesprek over de het ‘grote’ en soms weerbarstige debat over passend onderwijs.

Het gesprek is een opmaat voor 2 online gespreksessies waar de aanwezigen vanuit verschillende perspectieven ingaan op wat de kern van onze aanpak is van het samenwerkingsverband - wat maakt dat dit werkt … of (nog) niet voldoende.

Wat zijn de lessen die we met elkaar delen - een korte impressie:

In de afgelopen jaren is er veel goeds gebeurd. Toch leggen we nog (te) vaak nadruk op wat er niet goed gaat, misschien juist wel omdat we zoveel willen. Daarom is het belangrijk om in de omgang vanuit respect en waardering voor het werk van de ander samen onderzoekend de weg naar oplossingen te vinden. Ook is het zaak om geduld te hebben. Het verbreden van kennis en kunde kost tijd en die tijd moeten we ons – zeker tijdens corona - ook durven te gunnen.

We streven naar maatwerkoplossingen, waardoor we ieder kind een perspectief kunnen bieden passend bij de eigen ontwikkeling. Dit gaat meestal goed, maar is een punt van zorg wanneer geld, de organisatie of de regels nieuwe hobbels opwerpen. Stoutmoedig blijven gaan voor dat kind, ook al gaat het dan niet helemaal volgens de regeltjes. Lukt dit altijd? Nee, we blijven zoeken naar wat beter kan passend bij de talenten en ontwikkelmogelijk-heden van het kind. Kijken vanuit de ogen van het kind, is het devies.

Er is veel waardering voor de expertise van het samenwerkingsverband. Hierin ligt ook de uitdaging om deze kennis en kunde laagdrempelig beschikbaar te maken op de werkvloer. Dat geldt ook voor meer gebruikmaken van de kennis en kunde van ouders over hun kind. Dat helpt de ouder, het kind en de professionals om tot de betere oplossingen te komen.

En uiteraard is het essentieel om het kind bijzonder serieus te nemen bij het delen van informatie en kennis. Daar kunnen we zeker nog stappen in zetten.

Dit zijn een paar hoogtepunten uit een onverwacht leuk en zinvol online ‘passend onderwijscafé’. En het fijne gevoel was dat we bezig zijn om zo de kansen voor leerlingen groter te maken de problemen vaak kleiner worden.

Heb je naar aanleiding van dit stukje opborrelende vragen, ideeën en oplossingen?

Vertel het ons tijdens het volgende Passend Onderwijs Café op 24 november of praat mee op de community.

Trefwoorden