Maandbericht Februari 2021

  • feb 2021
  • PPO-NK - community beheer
  • ·
  • Aangepast apr 2021
  • 526
Voor iedereen

In dit maandbericht vind je een compilatie van artikelen en berichten die in februari op de PPO-NK community zijn verschenen.

  • De afgelopen weken hebben we in het kader van de brede discussie over het nieuwe ondersteuningsplan intensief gesproken met een brede vertegenwoordiging van gemeenten, schoolbestuurders, schoolleiders, IB-ers, docenten, zorg- en hulpverleners, leerplichtambtenaren en consulenten. De gesprekken zijn uitgewerkt en de eerste opbrengsten kunnen gepresenteerd worden.

  • Met de prikkelende titel: ‘Kinderen met een aandoening geven scholen een dikke onvoldoende’ doen de KinderAdviesRaden verslag van de landelijke dag van 21 november vorig jaar. Hierin vragen zij aandacht voor een betere ondersteuning vanuit de het onderwijs. Dit doen ze aan de hand van het ontwikkelde manifest ‘Gelijke kansen voor kinderen met een aandoening’, waarin staat hoe scholen leerlingen met een chronische aandoening wél goed kunnen ondersteunen.

  • De werving voor de training Wegwijs in het gedrag van kinderen schooljaar 2021-2022 voor IB-ers en docenten is weer gestart. In het artikel lees je meer over de training en verteld een van de oud-deelnemers van dit jaar over wat het haar heeft opgeleverd.

  • Graag vragen wij aandacht voor de oproep van Kenter Jeugdzorg voor pleegouders/-gezinnen in ons netwerk. Ken of ben je een gezin met een groot hart of heb je ideeën om meer mensen te interesseren voor pleegzorg, neem dan contact met ze op.

  • In de rubriek ‘Nieuws uit het werkgebied’ staat dit keer Heiloo in de spotlight

Wij wensen je veel leesplezier

Lees hier het maandbericht

Trefwoorden