Bijdragen door secretariaat PPO-NK

  • 24 nov
  • secretariaat PPO-NK
  • 2
  • 19

Conform de meerjarenbegroting, begroting en het Ondersteuningsplan kennen we jaarlijks middelen toe voor scholen. Voor basisscholen worden middelen maandelijks uitgekeerd, deels voor de kwaliteit van de basis ondersteunings- structuur en voor de overgangsregeling extra ondersteuning op de basisschool. In de overzichten is te vinden hoeveel geld aan het schoolbestuur wordt overgemaakt en de bedragen per school.

Onze nieuwe beleidsdocumenten
  • 12 sep
  • secretariaat PPO-NK
  • 1
  • 151

Save the date Conferentie 10-14 voor alle professionals betrokken bij de overgang van po naar vo Woensdag 2 november 2022 van 14.30 - 17.00 uur ‘Vroege selectie in het onderwijs’ Een interessante conferentie om bij te wonen, noteer deze datum in uw agenda! Op 2 november 2022 organiseren samenwerkingsverband PPO-NK en samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland de tweejaarlijkse Conferentie 10-14. Het thema van deze conferentie is ‘Vroege sel...

Nieuwsberichten