Bijdragen door secretariaat PPO-NK

  • 15 apr
  • secretariaat PPO-NK
  • 1
  • 136

Binnen het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland wordt veel waarde gehecht aan een goed onderbouwde overdracht voor leerlingen bij de overstap van het primair onderwijs (po) naar het voortgezet (speciaal) onderwijs (v(s)o). Het schooladvies is hierbij leidend. Toetsing naar de individuele capaciteiten kan onderdeel uitmaken van een goed onderbouwd (voorlopig) schooladvies. Voor leerlingen met een schooladvies praktijkonderwijs of leerli...

Beleidsdocumenten
  • 24 mrt
  • secretariaat PPO-NK
  • 1
  • 128

Stichting KanZ is een nieuwe zorgaanbieder in de gemeente Heerhugowaard en houdt zich bezig met het verlenen van zorg aan mensen met een (meervoudige) beperking door middel van 3 deelprojecten. KanZ Leven (ons toekomstige woonproject), KanZ Leren (een ontwikkelingsgerichte dagbestedinggroep of leergroep) en KanZ Logeren (een uniek logeerproject).

Beleidsdocumenten