1. Hoorrecht van het kind

 • sep 2021
 • PPO-NK - community beheer
 • ·
 • Aangepast jan 2023
 • 327
 • Gerben Zonneveld
PPO-NK - community beheer
Samen voor kwaliteit 2021-2022
 • Alle leden mogen wijzigen

Om het hoorrecht van kinderen te versterken stimuleren we de participatie van kinderen direct of indirect bij een MDO. Dit is essentieel voor het succesvol realiseren van de juiste ondersteuning voor het kind. Een verslag van het kind gesprek wordt dan ook standaard opgenomen in TOP dossier.

Training: Spreek- en hoorrecht van een leerling tijdens een MDO

In werkgebied Alkmaar-Zuid is vorig schooljaar een pilot gestart om de leerlingen spreek- en hoorrecht te geven tijdens hun MDO. Uitgangspunt was dat de aanwezigheid van de leerling tijdens het MDO ervoor zorgt dat hij/zij zich meer betrokken voelt bij zijn/haar ontwikkeling en meer eigenaarschap ervaart.

Een prachtige missie, die door alle aanwezigen onderschreven werd en de basis vormde om hier praktisch mee aan de slag te gaan vanuit de volgende vragen:

 • Wat is nieuw in jouw rol als deskundige?
 • Wat verandert voor ouders en andere professionals, die aanwezig zijn tijdens het MDO?
 • Hoe lang kan een leerling bij het MDO aanwezig zijn?
 • Is het veilig genoeg voor de leerling om te spreken?
 • Hoe bereiden we ouders voor op de vernieuwde opzet van het MDO?
 • Wat kunnen we gebruiken van de dossiervorming van de leerling?

Vanuit deze dialoog is een gecombineerde aanpak vanuit TOP dossier en het MDO ontstaan.

In het TOP dossier staat informatie, die van meerwaarde is om te gebruiken in de kind gesprekken en het MDO. Aan de hand van het ‘stappenplan spreek- en hoorrecht, krijgen de deelnemers houvast voor de voorbereiding, het MDO en de nazorg van de leerling.

Dit schooljaar hebben intern begeleiders en gedragsdeskundigen van werkgebied Alkmaar-Zuid en werkgebied Langedijk de masterclasses gevolgd. De inhoud van de training was gefocust op het ontwikkelde spreek- en hoorrecht-stappenplan in combinatie met enkele essentiële gesprekstechnieken en kindercoachvaardigheden. De deelnemers konden hiermee experimenteren in hun eigen werkomgeving en zo vanuit de eigen ervaring leren.

De casuïstiek en ook intervisie zal in de toekomstige masterclasses gebruikt worden. Hiermee is een basis gelegd om nog meer leerlingen te laten participeren.

Leerlingenparticipatie in het mdo

De leerlingparticipatie in het mdo was in schooljaar 2021-2022 als volgt per werkgebied:

In de toekomst willen we de stem van kinderen meer structureel laten horen binnen ons samenwerkingsverband dit doen we o.a. door pop-up leerling raden (zie ook hoofdstuk 2 - Inspraak leerlingen)

Trefwoorden