2. Inspraak leerlingen - in dialoog over Samen Leren Leven

  • sep 2021
  • PPO-NK - community beheer
  • ·
  • Aangepast jan 2023
  • 322
  • Gerben Zonneveld
PPO-NK - community beheer
Samen voor kwaliteit 2021-2022
  • Alle leden mogen wijzigen

Binnen ons samenwerkingsverband willen we de stem van kinderen meer structureel laten horen. Als vanzelfsprekend hebben zij dan ook een stem gekregen bij de vertaling van ons ondersteuningsplan in concrete acties.

In het vorig schooljaar is in alle werkgebieden een pop-up leerlingenraad georganiseerd. De opbrengsten van deze leerlingenraden zijn 'vastgelegd' in een tekening. Deze tekening dient weer als input voor vervolggesprekken met leerlingen over Samen Leren Leven.

Voor de conferentie ‘Samen op weg naar inclusiever onderwijs’ van 28 september 2022 is een gesprek gevoerd met een afvaardiging leerlingen uit ons samenwerkingsverband over Inclusie. Van dit gesprek is een video boodschap gemaakt.

Trefwoorden