1. Missie & Visie

 • okt 2021
 • PPO-NK - community beheer
 • ·
 • Aangepast apr 2022
 • 692
PPO-NK - community beheer
Onze nieuwe beleidsdocumenten

Onze (maatschappelijke) opdracht

Alle kinderen verdienen passend onderwijs, in combinatie met passende zorg/jeugdhulp en een passende opvoeding om nu en later als volwassene op eigen wijze deel te kunnen nemen en bij te dragen aan onze samenleving.

We leveren samen (als samenwerkingsverband) een bijdrage aan een inclusieve samenleving waar iedereen tot zijn recht komt. Het recht op onderwijs en ontwikkeling is vastgelegd in diverse wetten en verdragen, die kunnen worden samengevat als: we moeten (en willen!) ‘Samen Leren Leven’.

Het samenwerkingsverband is er voor alle kinderen die op wat voor manier dan ook steun nodig hebben voor hun ontwikkeling. Wij richten ons erop dat geen enkel kind tussen wal en schip valt en dat elk kind gelijke kansen heeft om zijn potentieel te ontdekken en ontwikkelen. Gelijke kansen bieden voor kinderen betekent dat de noodzakelijke leerhulp niet van het toeval mag afhangen. Het betekent dat we de veerkracht van kinderen en hun omgeving versterken in samenspraak, door samen op te trekken. We ondersteunen de kinderen op het juiste moment, op de juiste plek, met de juiste mensen en op de juiste wijze voor zolang dat nodig is. Zodat alle kinderen nu – en later als volwassene – kunnen zeggen:

 • Ik ben blij met wat ik kan, wat ik leer en wat ik doe;
 • Ik voel me prettig in mijn lijf;
 • Ik ben blij met de keuzes die ik gemaakt heb en maak;
 • Ik ben blij met mezelf;
 • Ik ben blij met de mensen om me heen;
 • Ik ben blij met het pad dat ik loop;
 • Ik voel me veilig, gesteund, gehoord en begrepen.

Onze drie motto's zijn leiden voor ons samenspel:

 1. Perspectief voor ieder kind: een goede weg naar de toekomst vol hoop en vanuit een gedeeld perspectief met ouders en leerkrachten; ondersteund door alle mensen in ons samenwerkingsverband.
 2. Ik maak verschil voor ons: we dragen samen verantwoordelijkheid voor passend onderwijs, inclusie en het dekkend netwerk, het realiseren van het best mogelijke antwoord op de ontwikkelingsvragen van alle kinderen in ons samenwerkingsverband en we laten niet los tot dat het kind floreert en zijn perspectief waarmaakt. Doordat wij veerkrachtig zijn kan het kind ook veerkrachtig zijn.
 3. Samen Leren Leven: thuisnabij en inclusief onderwijs voor alle leerlingen in ons samenwerkingsverband. We omarmen diversiteit en benutten op positieve wijze verschillen.

Wij werken vanuit onze kernwaarden:

 • Samenwerkend: het samenwerkingsverband is een netwerkorganisatie. Het succes valt of staat met de bereidheid tot samenwerking van veel verschillende partners. Samen bieden we ieder kind perspectief.
 • Professioneel: met ons professionele denken en handelen bevorderen we de integrale gezonde ontwikkeling van het kind. Hoge kwaliteit en een oplossingsgerichte, onderzoekende, empathische houding horen daarbij.
 • Transparant: voor samenwerking is vertrouwen in elkaar belangrijk. Vertrouwen ontstaat door openheid en duidelijkheid: we zijn open en helder over visie, beleid, werkwijzen en verantwoording.
 • Flexibel: we streven een non-conformistische werkwijze na. Het proces dient en stimuleert de samenwerking. Daarbij staat de integrale ontwikkeling van het kind voorop. Wanneer creatieve oplossingen nodig zijn, zoeken we die.

Trefwoorden