Handreiking Steunfiguur Kind bij scheiding

  • nov 2021
  • PPO-NK - community beheer
  • 1
  • 1
  • 630
Voor iedereen

Ieder kind van gescheiden ouders moet bij iemand terecht kunnen voor steun. Het is belangrijk dat gemeenten en andere professionals een check doen, door het kind te vragen: 'bij wie kun jij terecht?'en de ouders te vragen: 'bij wie kan uw kind terecht?’. Deze handreiking hoort bij het programma Scheiden zonder Schade.

In de handreiking Steunfiguur Kind staat advies over wat gemeenten en andere professionals kunnen doen aan steun voor kinderen bij een scheiding.

Reacties

één reactie, 15 november 2021
  • Wat fijn dat jullie dit document delen. Gemeente Alkmaar wil actief aan de slag met het programma Scheiden zonder Schade en invulling geven aan de handreiking Steunfiguur. Wie van het Samenwerkingsverband is hiervoor het aanspreekpunt?