Kwalititeitcyclus

  • 11 apr
  • PPO-NK
  • ·
  • Aangepast 14 apr
  • 35
Onze nieuwe beleidsdocumenten

Passend onderwijs gaat vooral om dienstbaarheid en vertrouwen; alle deelnemers aan ons netwerk maken het verschil. We hebben permanent aandacht voor kwaliteit. Met een heldere beleidscyclus ('plan, do, study, act') zorgen wij ervoor dat we de goede dingen doen en dat we ons blijven ontwikkelen.

We maken kwaliteit zichtbaar en we leren en ontwikkelen via dialoog. Het samen werk maken van passend onderwijs en het strategisch perspectief - op alle niveaus en met vele partners - is een sociaal en interactief proces. Het proces verloopt volgens de meet-deel-leer-ontwikkelcyclus.

Regelmatig onderzoeken we hoe onze kwaliteit wordt ervaren. We monitoren onze vorderingen en resultaten, bespreken deze cyclisch en ontwikkelen waar nodig onze werkwijze. Hiermee willen we op een duurzame wijze voldoen aan onze wettelijke en maatschappelijke opdracht en leggen we verantwoording af over wat we doen en de resultaten die we behalen.

.

Trefwoorden