Aanvullende toetsing schooljaar 2022-2023

  • 15 apr
  • secretariaat PPO-NK
  • 1
  • 105
Beleidsdocumenten

Binnen het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland wordt veel waarde gehecht aan een goed onderbouwde overdracht voor leerlingen bij de overstap van het primair onderwijs (po) naar het voortgezet (speciaal) onderwijs (v(s)o). Het schooladvies is hierbij leidend. Toetsing naar de individuele capaciteiten kan onderdeel uitmaken van een goed onderbouwd (voorlopig) schooladvies.
Voor leerlingen met een schooladvies praktijkonderwijs of leerlingen waarbij getwijfeld wordt over advisering tussen VMBO en praktijkonderwijs is de aanvullende toetsing ingericht.
Voor leerlingen met het schooladvies praktijkonderwijs geldt dat een toelaatbaarheidsverklaring PRO noodzakelijk is om toegelaten te worden op een school voor praktijkonderwijs. Om in aanmerking te komen voor een TLV Pro gelden landelijke criteria. Verdere uitleg en omschrijving van deze criteria vindt u terug in bijlage 1.
Ook in 2022 kunnen basisscholen leerlingen aanmelden voor aanvullende toetsing. U vindt hier informatie over de aanvullende toetsing en de aanmeldprocedure voor schooljaar 2022-2023. School & Onderwijs Service (SOS) voert de toetsing uit.
De school komt in aanmerking voor een vergoeding vanuit het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland voor leerlingen die aan de criteria voldoen en tijdig worden aangemeld.

Lees verder in de bijlage.

Trefwoorden