GESPREK MET SCHOOL EN PROFESSIONALS

Het gesprek over passend onderwijs voor je kind is een zoekproces. Veel mensen zijn daarbij betrokken: jij als ouder, de leerkracht, de intern begeleider, de schooldirecteur en de onderwijsconsulent van het netwerk passend onderwijs.

Iedereen zet zich in om jouw kind zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen tijdens zijn of haar schoolloopbaan. Hoe zie jij als ouder het onderwijsbelang van jouw kind? Hoe zien de andere betrokkenen dat? En wat zijn de mogelijkheden? Wat heb jij als ouder nodig om daarover in gesprek te gaan?