Jaarverslag 2019-2020

Voorwoord

In dit jaarverslag kunt u lezen wat we als organisatienetwerk dit jaar bereikt hebben. Dat doen we mede aan de hand van onze drie leidende principes; Samen werken aan de toekomstSamen Leren Leven en Samen werken aan kwaliteit.

In dit jaarverslag laten we zien hoe we samen optrekken voor dat ene doel Perspectief voor ieder kind. De weg daarnaar toe is geen geplaveide weg met duidelijke piketpalen. Bij passend onderwijs maken de mensen het verschil. Door te werken aan een cultuur van vertrouwen, samenwerking en onderzoek, leren we al doende hoe we het steeds beter kunnen doen voor de ons toevertrouwde kinderen.

De afgelopen jaren is er gebouwd aan een regionale netwerksamenwerking waarin mensen elkaar weten te vinden, ondersteunen en samenwerken in de werkgebieden en (thematische) netwerkgroepen. Dat zien we ook terug in de verbinding van onderwijs, zorg en gemeenten. In plaats van elkaar te informeren trekken we steeds meer samen op. We versterken elkaar.

De kwaliteit van onze manier van werken werd nog eens bevestigd doordat we gekozen zijn als één van de elf inspiratieregio’s voor de Aanpak Met Andere Ogen. Een landelijk platform dat zorgt voor de een verdere verbinding van onderwijs en zorg.

Er is dit jaar weer veel in gang gezet. Zo hebben we – als eerste in ons land – het oudersteunpunt gelanceerd; een digitale omgeving waarin veel vragen van ouders zijn terug te vinden. We zijn aan de slag gegaan met een regionaal plan voor hoogbegaafdheid, is het NRO-onderzoek 'Wegwijs in gedrag' gestart en zijn er nieuwe stappen gezet op weg naar inclusiever onderwijs.

Daarnaast zijn we gaan werken met onafhankelijk toezicht (Raad van Toezicht) en een deelnemersraad van alle schoolbesturen. Dat is soms best even wennen maar vanuit een open en lerende houding werken we op een betrokken wijze samen.  Maar natuurlijk is er nog veel meer gebeurd. Dat leest u allemaal in dit verslag.

Ik ben er trots op wat we met elkaar hebben bereikt. Dat ziet op de concrete resultaten van ons werk maar ook op de manier hoe we als gemeenschap samenwerken. Ieder van ons kan het verschil maken voor elkaar maar vooral  voor de toekomst van kinderen!

Ik bedank een ieder voor zijn inspanningen.

Astrid Ottenheym
directeur-bestuurder

Als samenwerkingsverband doen we wat nodig is om voor ieder kind passend onderwijs te garanderen binnen de door de overheid beschikbaar gestelde middelen.

We schetsen kort de situatie in cijfers en bespreken vier strategische perspectieven: professionaliseringsmodel, innovatie & ontwikkeling, lokaal anticiperen en preventiekracht. 

Wij vinden dat alle kinderen recht op onderwijs hebben en binnen het eigen netwerk moet kunnen opgroeien zonder tussen wal en schip te vallen.

We ondersteunen de scholen en investeren in de kwaliteit van de samenwerking. Uitgangspunten zijn: eigenaarschap en verantwoordelijkheid van de scholen voor hun leerlingen. 

PPO-NK is een netwerkorganisatie. Samen maken we werk van passend onderwijs – op alle niveaus en met vele partners – het is een sociaal en vraagt om een interactief proces.

We zetten in op kwaliteitszorg en doorlopen continu een verbetercyclus om onze kwaliteit te verbeteren en te garanderen.

01-02-2021: vastgesteld door de Ondersteuningsplanraad
02-02-2021: vastgesteld door de Deelnemersraad
11-02-2021: vastgesteld door de Raad van Toezicht
11-02-2021 : vaststelling door de directeur-bestuurder