Ondersteuningsplan

Dit nieuwe ondersteuningsplan voor ons samenwerkingsverband is opgesteld voor vier jaar (2022-2026) en gaat in vanaf schooljaar 2022-2023.

Het ondersteuningsplan bestaat uit 4 delen.

  • Deel 1 Samen leren, samen leven beschrijft onze onze maatschappelijke opdracht, de ontwikkeling die we hebben doorgemaakt en waar we deze planperiode voor gaan.
  • Deel 2  Hoe wij samen werken beschrijft ons ecosysteem, de samenwerking met ouders en gemeenten, onze Governance en organisatie structuur en FinanciĆ«n
  • Deel 3 Samenwerken aan passend onderwijs beschrijft hoe we invulling geven aan passend onderwijs in Noord-Kennemerland.
  • Deel 4 Samen werk maken van kwaliteit beschrijft hoe we samen werken aan kwaliteit. Dit is het verantwoordingsdocument voor onszelf en onze stakeholders.