Blader door bijdragen

 • 31 jan
 • PPO-NK - community beheer
 • 1
 • 21

Ondersteuningsplanraad Datum: maandag 06-02-2022 Plaats: grote vergaderzaal, Hertog Aalbrechtweg 5 te Alkmaar Tijd: 19.30 – 21.30 uur info: Secretariaat: opr@ppo-nk.nl

OPR (openbaar)
 • 30 jan
 • Richelle de Deugd
 • 1
 • 33

'Dubbel Bijzonder in de klas: autisme in combinatie met hoogbegaafdheid'. Deze training heeft een praktisch karakter en is bestemd voor HB-coördinatoren, leerkrachten, onderwijsassistenten, directeuren en IB-ers die binnen het werkgebied Alkmaar werkzaam zijn. Er kunnen maximaal 30 personen deelnemen. De training wordt gegeven door Sylvia Versteeg: leerkracht, coach en ervaringsdeskundige. woensdagmiddag 15 maart van 14.30 uur - 16.30 uur....

Kenniscentrum HB
 • 26 jan
 • PPO-NK - community beheer
 • 33

Ook in 2023 is er weer een Week van Inclusief Onderwijs. In deze week staan we stil bij activiteiten die vanuit het platform Naar Inclusiever Onderwijs en zijn samenwerkingspartners worden uitgevoerd. Speciale aandacht gaat uit naar de werkagenda die in voorbereiding is bij de landelijke overheid – de Routekaart naar inclusief onderwijs – en naar belangrijke thema’s, praktijkvoorbeelden en onderzoek op het gebied van de toegankelijkheid van h...

Nieuwsberichten
 • 25 jan
 • PPO-NK - community beheer
 • 14

Op basis van ons Ondersteuningsplan stellen wij jaarlijks ons jaarplan op. Het jaarplan is een weergave van de continue dialoog in ons netwerk. Het schetst het waar, waarop en hoe we komend jaar in ons netwerk investeren. Hoe we de stem van de leerling horen, hoe we de alliantie ouder-leerkracht-school versterken, hoe we het samenspel in de werkgebieden intensiveren, hoe we de (inhoudelijke) ontwikkeling van ons netwerk vormgeven met de netw...

Samen voor kwaliteit 2021-2022
 • 24 jan
 • PPO-NK - community beheer
 • 40

Op 23 januari was Nico van Straalen te gast in het kenniscentrum HB. Nico is bioloog en heeft zich gespecialiseerd in de evolutiebiologie. En schrijft hierover regelmatig in het Noord-Hollands dagblad. Tijdens de lezing werden de aanwezigen meegenomen op een indrukwekkende reis door de tijd. De kinderen stonden oog in oog met schedels uit verschillende ontwikkelstadia van de mens en konden aan de spreker al hun vragen stellen over het onderwe...

Voor iedereen
 • 19 jan
 • PPO-NK - community beheer
 • 60

De Groeiklas is een initiatief dat is ontstaan vanuit een vraag van Intern Begeleiders in Alkmaar-Noord. Er was al een plusklas opgezet. Voor de groep kinderen met een lagere intelligentie bestond nog niets. Jasmijn van Ipkens, leerkracht en onderwijspedagoog, en moeder van een zoon met speciale onderwijsbehoeften, is deze uitdaging aangegaan. Ze begeleidt al bijna vier jaar de Groeiklas in Alkmaar-Noord. Een voorziening voor bovenbouwkinderen...

Voor iedereen
 • 19 jan
 • PPO-NK - community beheer
 • 39

Even voorstellen Nieuwe consulent Alkmaar-Zuid: Samia Abrari Begin september startte Samia Abrari als consulent in Alkmaar-Zuid. Ze volgt Gerard Steenhof op die met pensioen ging. “Ik vind kinderen gewoon de leukste wezens die er zijn. Zij verdienen dat je goed naar ze kijkt en luistert naar wat ze nodig hebben. De vacaturetekst, visie en missie van PPO-NK sloten zo mooi aan bij wat ik zocht, dat dit de enige logische stap was: aan de slag ...

Voor iedereen
 • 19 jan
 • PPO-NK - community beheer
 • 33

‘Vroege selectie in het onderwijs’. Dat was het thema van de tweejaarlijkse conferentie vanuit de werkgroep 10-14 die op 2 november plaatsvond. De conferentie werd georganiseerd door samenwerkingsverband PPO-NK en samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland. “Met 150 man was de opkomst boven verwachting”, vertelt PPO-NK-consulent Esthel Schneiders. “Het was een mooie bijeenkomst waarop professionals binnen het primair onderwijs (PO) en voo...

Voor iedereen
 • 19 jan
 • PPO-NK - community beheer
 • 29

De netwerkgroep Nieuwkomers staat als een huis. Dat blijkt als 175 nieuwkomers, van wie 31 kinderen in de basisschoolleeftijd, per 1 september tamelijk onverwacht in Bergen terechtkomen. Het gaat om gezinnen uit Syrië, Afghanistan en Eritrea die gevlucht zijn, van plek naar plek worden verplaatst en tijdelijk in tenten wonen op het voormalige voetbalveld in Bergen. Hoe zorg je ervoor dat de kinderen naar school kunnen? Consulent taalvoorzie...

Voor iedereen
 • 19 jan
 • PPO-NK - community beheer
 • 30

In het Rodi weekblad van 30 november 2022 stond een bijzonder interview over Bram. Bijzonder omdat Bram het syndroom van Down heeft en hij door middel van gezamenlijke bekostiging vanuit het samenwerkingsverband en de gemeente Alkmaar toch naar een reguliere school kan. De Erasmusschool kan door deze gezamenlijke financiering dit schooljaar de twee kleuters Bram en Achmed met Down een uitdagende onderwijsomgeving bieden, passend bij de mogelij...

Voor iedereen
 • 18 jan
 • PPO-NK - community beheer
 • 59

Afgelopen vrijdag 13 januari hebben 18 onderwijsprofessionals van verschillende scholen binnen ons samenwerkingsverband het felbegeerde diploma 'HB-specialist' mogen ontvangen. Wij zijn trots en blij met het behaalde resultaat en hun toekomstige inzet voor de begaafde leerlingen binnen ons samenwerkingsverband.

Nieuwsberichten
 • 16 jan
 • Richelle de Deugd
 • 1
 • 93

Het samenwerkingsverband PPO-NK organiseert een voorlichtingsbijeenkomst over de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs voor: ouders van hoog- en meerbegaafde kinderen & leerkrachten groep 8 Anna Lont, projectleider HB VO en Ingrid Twaalfhoven, consulent SWV VO NK, informeren jullie in een korte presentatie over: • De overgang po-vo voor (hoog)begaafde leerlingen • En de mogelijkheden die er zijn binnen onze regio voor (hoog...

Kenniscentrum HB
 • 9 jan
 • Yvonne Vellinga
 • 16

De werkgroep monitort het agenderen van de onderwerpen en legt de gemaakte afspraken (vanuit de NWG) vast

NWG Leerlingenvervoer
 • 9 jan
 • Yvonne Vellinga
 • 19

De netwerkgroep moet een brede bezetting hebben van beleidsmedewerkers (gemeenten en SWV) en ervaringsdeskundigen (onderwijs, ouders) en aanbieder.

NWG Leerlingenvervoer
 • 9 jan
 • Yvonne Vellinga
 • 18

Kunnen we onderwijs (ondersteunend) personeel betalen voor opvang?

NWG Leerlingenvervoer