Blader door bijdragen

Eerder deze week

 • 27 sep
 • PPO-NK - community beheer
 • 2

Op dinsdag 20 september hadden we een zeer geslaagde bijeenkomst 'Het jonge kind Dijk en Waard' met als thema dit jaar 'Taal en meertaligheid. Zo'n 100 mensen uit het basisonderwijs, voorschoolse voorzieningen en (aanbieders uit de) uit de gemeenten waren aanwezig - de ontmoeting en verbinding was goed.

Voor iedereen
 • 26 sep
 • PPO-NK - community beheer
 • 1
 • 19

Week tegen Pesten Van 26 tot en met 30 september is het de Week tegen Pesten, met als thema: Grapje! Moet toch kunnen?! Wanneer iets nog ‘grappig’ is, en wanneer het ‘pesten’ wordt, daar denkt iedereen verschillend over. Dat maakt het oplossen van pesten moeilijk, zeker als je dat samen met anderen wilt doen. Voor een goede samenwerking is het daarom belangrijk dat je op één lijn komt met de ander. Dat doe je door met elkaar te praten, maar vo...

Nieuwsberichten

Eerder

 • 15 sep
 • PPO-NK - community beheer
 • 20

Ondersteuningsplanraad (OPR) Begin januari 2022 ontving de OPR bericht van de voorzitter, mevr. Joyce van der Poel, dat zij om redenen van gezondheid het lidmaatschap van de OPR moest beëindigen. Dat was een tegenvaller, want de OPR bestond vanaf september voor een groot deel uit nieuwe leden en de rol- en taakverdelingen binnen de OPR waren nog niet volledig ingevuld. Daarnaast was de OPR op inhoud juist bezig met het meest belangrijke onderw...

OPR (openbaar)
 • 12 sep
 • secretariaat PPO-NK
 • 1
 • 80

Save the date Conferentie 10-14 voor alle professionals betrokken bij de overgang van po naar vo Woensdag 2 november 2022 van 14.30 - 17.00 uur ‘Vroege selectie in het onderwijs’ Een interessante conferentie om bij te wonen, noteer deze datum in uw agenda! Op 2 november 2022 organiseren samenwerkingsverband PPO-NK en samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland de tweejaarlijkse Conferentie 10-14. Het thema van deze conferentie is ‘Vroege sel...

Nieuwsberichten
 • 8 sep
 • PPO-NK - community beheer
 • 27

Praat mee over het wetsvoorstel voor hoorrecht in het onderwijs. Hoorrecht betekent dat je gehoord wordt in beslissingen die jouw aangaan. Het wetsvoorstel regelt dat leerlingen van alle leeftijden hun mening mogen geven over de ondersteuning die zij krijgen en dat de informatie over passend onderwijs en de ondersteuningsmogelijkheden binnen de school en het samenwerkingsverband toegankelijker wordt voor ouders en leerlingen. De reactie period...

Nieuwsberichten
 • 6 sep
 • PPO-NK - community beheer
 • 45

In het samenwerkingsverband PPO-NK wordt vanuit een vierjarig subsidieproject stevig ingezet op het versterken van passend onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen in het po. We hebben hierin al een paar flinke stappen gezet, maar willen en moeten zeker nog verder ontwikkelen. Met de regionale dialoog, die we in juni 2022 hebben georganiseerd, hebben wij hierin samen een mooie stap gezet. Tijdens deze regionale dialoog zijn we met een divers...

Nieuwsberichten
 • 11 jul
 • PPO-NK - community beheer
 • 51

In mei heeft het samenwerkingsverband PPO-NK een nieuwe website gekregen. De nieuwe website is bereikbaar via: https://ppo-nk.nl. De werkplaats/community is bereikbaar via: https://werkplaats.ppo-nk.nl Hierdoor verwijzen enkele hyperlinks in tekstbestanden niet altijd meer naar de juiste pagina’s op de werkplaats/community. Oud https://www.ppo-nk.nl/thoughts/5262 Nieuw https://werkplaats.ppo-nk.nl/thoughts/5262 Je kan de link heel makkelijk ...

Hoe werkt de community?
 • 5 jul
 • PPO-NK - community beheer
 • 77

INTRO Tijdens het zoeken naar een geschikte middelbare school zet je verschillende stappen. Hieronder zijn drie stappen uitgewerkt en vind je informatie die je verder helpt. Je hoeft dit zoekproces niet alleen te doen: betrek de leerkracht, de intern begeleider of de onderwijsconsulent van het samenwerkingsverband erbij. Ook heeft het Oudersteunpunt ervaringsdeskundige buddy’s, ouders met ervaring met passend onderwijs. Met hen kan je ervari...

School gezocht (oudersteunpunt
 • 5 jul
 • PPO-NK - community beheer
 • 92

INTRO “Het is alsof je een nieuwe wereld betreedt en alles opnieuw moet leren kennen” zeggen ouders met een kind met een extra onderwijs- en ondersteuningsbehoefte die de overstap naar het voortgezet onderwijs heeft gezet. En ouders met een kind dat de overstap maakt van speciaal onderwijs naar regulier onderwijs hebben het over "een enorme overgang omdat de scholen en klassen groter zijn”. Hieronder beschrijven we enkele belangrijke verschill...

School gezocht (oudersteunpunt
 • 5 jul
 • PPO-NK - community beheer
 • 85

INTRO Het vinden van een middelbare school die aansluit bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van je kind is een zoekproces voor iedere ouder. Wat heeft je kind nodig? Hoe en wanneer wil je je kind bij dit zoekproces betrekken? Dit zijn twee belangrijke vragen. Maar het gaat over zoveel meer. Jij en je kind moeten samen een weg gaan vinden in een nieuwe wereld. Mogelijk helpen de vragen en antwoorden op deze website je verder op weg. ...

School gezocht (oudersteunpunt
 • 24 jun
 • PPO-NK - community beheer
 • 61

In de teksteditor kun je ankers toevoegen. Met behulp van ankers kun je in je tekst doorlinken naar andere plekken in je tekst. Dit kun je bijvoorbeeld gebruiken als je een bijdrage hebt met een lange tekst en bovenaan de bijdrage een inhoudsopgave wilt tonen. Stap voor stap: Selecteer de tekst waar je naar wilt verwijzen en klik op het 'anker' icoon in de werkbalk van de editor: Vervolgens vul je een zelf bedacht ID in, dit ID wordt gebruikt...

Hoe werkt de community?
 • 22 jun
 • PPO-NK - community beheer
 • 60

De OnderwijsNieuwsDienst verzamelt onderwijsnieuws en bundelt dit nieuws voor met name het basisonderwijs. Werkwijze Het verzamelde nieuws op OND is afkomstig van diverse openbare internetbronnen, aangevuld met berichten die door bezoekers worden ingediend en persberichten die door organisaties worden aangeboden. OND verzamelt alleen headlines en de eerste 200 tekens van een bericht en neemt geen complete artikelen over. Ook worden berichten ...

Nuttige links en websites
 • 21 jun
 • PPO-NK - community beheer
 • 1
 • 196

De beweging naar inclusief onderwijs leeft. We zijn ons steeds meer bewust van de impact op kinderen wanneer ze niet (meer) in de eigen buurt naar school kunnen gaan. Kinderen kunnen zich dan buitengesloten voelen. Ook ontdekken we meer en meer de waarde van opgroeien en leren in een omgeving waar alle kinderen welkom zijn en meedoen. Vanuit de wens naar inclusie rijst ook de vraag: "Ja maar wat doen we dan en hoe?". Ook de hobbels die we erva...

Nieuwsberichten
 • 15 jun
 • Richelle de Deugd
 • 56

Femke Hovinga - oprichtster Talentissimo 'Je moet echt wel mazzel hebben dat een school meedenkt.' - Hoogbegaafd de Podcast | Podcast on SpotifySpotifyshare-icon-androidmore-icon-androidLeft chevron

https://open.spotify.com/episode/2LqPU9aTUXP6d6...

Listen to this episode from Hoogbegaafd de Podcast on Spotify. Wat kan Femke Hovinga betekenen vo...

(Hoog)begaafdheid
 • 14 jun
 • PPO-NK - community beheer
 • 114

De netwerkgroep HB heeft een mooi opleidingsaanbod voor het schooljaar 2022/2023 samengesteld. Meer informatie over de opleidingen is hier te vinden. Via deze link kun je je ook inschrijven voor de opleidingen

Nieuwsberichten