4. Jaarplan

 • jan 2023
 • PPO-NK - community beheer
 • ·
 • Aangepast jun 2023
 • 3
 • 404
 • Regisseur kwaliteit & bedrijfsvoering
PPO-NK - community beheer
Samen voor kwaliteit 2021-2022
 • Regisseur kwaliteit & bedrijfsvoering

Op basis van ons Ondersteuningsplan stellen wij jaarlijks ons jaarplan op.

Het jaarplan is een weergave van de continue dialoog in ons netwerk. Het schetst het waar, waarop en hoe we komend jaar in ons netwerk investeren. Hoe we de stem van de leerling horen, hoe we de alliantie ouder-leerkracht-school versterken, hoe we het samenspel in de werkgebieden intensiveren, hoe we de (inhoudelijke) ontwikkeling van ons netwerk vormgeven met de netwerkgroepen, en hoe we door regionaal samen te werken de holding bieden voor het samenspel rondom de leerling. Of en op welke manier we het plan realiseren, evalueren we op dezelfde manier als het plan tot stand is gekomen: door voortdurend de dialoog aan te gaan in ons netwerk. Soms expliciet (laten we het plan er eens bij pakken..realiseren we wel wat we willen realiseren?) en vaak impliciet door gericht vragen aan elkaar te stellen over onderwerpen in het jaarplan (hoe kunnen we het samenspel in ons werkgebied nog meer versterken en wat kan ieder van ons hieraan bijdragen?) Het plan helpt ons om onze doelen in het vizier te houden.

Alle acties en initiatieven in dit jaarplan dragen bij aan het realiseren van onze visie:

 • Perspectief voor ieder kind: een goede weg naar de toekomst vol hoop en vanuit een gedeeld perspectief met ouders en leerkrachten.
 • Ik maak verschil voor ons: we dragen samen de verantwoordelijkheid voor passend onderwijs en het dekkend netwerk voor de ontwikkelingsvragen van alle kinderen in ons samenwerkingsverband en we laten niet los tot dat het kind weer floreert.
 • Samen leren Leven: thuisnabij en inclusief onderwijs voor alle leerlingen in ons samenwerkingsverband. We omarmen diversiteit en benutten op positieve wijze verschillen.

Lees hier het jaarplan 2021-2022 en jaarplan 2023

Reflecteren en evalueren doen we whole system in the room, met de consulenten, in de werkgebieden, de deelnemersraad, de ondersteuningsplanraad en Raad van Toezicht. Samen constateren wij of we de goede dingen doen en waar we ons nog kunnen verbeteren. In de evaluatie jaarplan 2022 aug-dec leest u wat we hebben gerealiseerd, waar we nog in ontwikkeling zijn en wat we nog te doen hebben.

Trefwoorden