3. Communicatie

 • mei 2021
 • PPO-NK - community beheer
 • ·
 • Aangepast jan 2023
 • 319
PPO-NK - community beheer
Samen voor kwaliteit 2021-2022
 • Alle leden mogen wijzigen

PPO-NK is een netwerkorganisatie. Het werk brengt met zich mee dat we met veel uiteenlopende doelgroepen communiceren. Per doelgroep wordt steeds goed nagedacht over informatiebehoefte, boodschap en middel.

Community

In mei heeft het samenwerkingsverband PPO-NK een nieuwe website gekregen.

De entreepagina is vorig schooljaar vernieuwd en er zijn naast de inhoudelijke groepen meer informatieve rubrieken toegevoegd o.a. nieuwsberichten, verdieping, nieuws uit het werkveld waarin de consulenten hun werkgebied introduceren en het maandbericht.

Iedere maand geven we een maandbericht uit met een compilatie van wetenswaardigheden vanuit de community. We hopen hiermee nog beter het ‘wij gevoel’ van het samenwerkingsverband te bevorderen.

Aantal leden 928 leden waarvan 23 (2%) extern

Percentage leden + maandbericht 712 (75%)

Aantal publieke bijdragen 5.7 bijdragen p/p

Maandbericht PPO-NK

Maandelijks wordt een maandbericht verzonden met wetenswaardigheden uit ons samenwerkingsverband.

De volgende onderwerpen kwamen in 2022 aanbod:

 • Maandbericht Januari: Agenda, Inclusie-ondersteuning voor expertisecentrum De Klim – Triversum, In het nieuws: Jeugdjournaal – IKC Oudkarspel, impressie Training Wegwijs in gedrag voor docenten
 • Maandbericht Februari: Agenda maart, Naar een nieuw ondersteuningsplan - de laatste loodjes, Training: Spreek- en hoorrecht van een leerling tijdens een MDO, Een nieuwe website voor het SWV PPO-NK, In het nieuws: Oudersteunpunt PPO-NK
 • Maandbericht Maart/April: Agenda april, Special over de opvang van kinderen uit de Oekraïne.
 • Maandbericht Mei: Buddyproject, Training Wegwijs in gedrag, Nieuwe website, Onderwijs-zorgboerderijen,
 • Maandbericht Juni: Conferentie Samen op weg naar inclusiever onderwijs, Onderwijs aan zieke kinderen, Oudersteunpunt Noord-Kennemerland
 • Maandbericht Juli: Zomergroet, Conferentie Samen Leren Leven, Uit het werkgebied Alkmaar Noord: de Fontein is de gezondste school van NHN.
 • Maandbericht September: Conferentie Samen op weg naar inclusiever onderwijs – eerste impressie, Een zee van emoties, uit werkgebied Heerhugowaard: bijeenkomst het jonge kind, Sport-Z en Uit het werkgebied Bergen: Opening van de SNS-klas
 • Maandbericht Oktober: Conferentie Samen op weg naar inclusiever onderwijs – beeld impressie, Column - Blik op de toekomst, Voorstellen van de nieuwe consulent Alkmaar Zuid, Verder aan de slag met het Ouder- en jeugdsteunpunt.
 • Maandbericht December: kerstgroet, Conferentie PO-VO, Opening kenniscentrum HB, Samenwerking Onderwijs Nieuwkomers.

Website

Begin juni opende de vertrouwde PPO-NK-site www.ppo-nk.nl in een nieuw jasje.

Hiermee komt een lang gekoesterde wens uit om de bezoekers en ouders van onze website beter te kunnen informeren over ons samenwerkingsverband, onze activiteiten en verhalen, het oudersteunpunt en toekomstige vacatures e.d.

De belangrijkste taak en functie van de community blijven onveranderd: het delen van informatie door en voor ons organisatie netwerk.

Via de knop 'Werkplaats' kom je op de vertrouwde werkplaats/community omgeving en krijg je toegang tot al je (besloten) groepen. Daarnaast blijven we onze leden ondersteunen met actualiteit, nieuws uit de werkgebieden, verdieping en het maandbericht.

Het zal in het begin misschien even zoeken zijn, maar we hopen dat de informatie voor een breder publiek zo beter vindbaar én duidelijker wordt.

Linkedin

Op Linkedin plaatsen we regelmatig berichten over activiteiten en actuele ontwikkelingen vanuit ons werkgebied. Ook besteden we hier aandacht aan landelijke activiteiten van het Programma Met Andere Ogen waarin een brede coalitie vanuit onderwijs, kinderopvang, (jeugd)zorg en overheid samen nadenken over een betere samenwerking om de ontwikkelingskansen van kinderen te bevorderen.

In 2022 is het aantal volgers ruim boven de 300 gestegen en sluiten we af met 377 volgers. Het communicatiekanaal voorziet daarmee in de behoefte en zal voor de komende jaren meer ingezet gaan worden om de verhalen van het samenwerkingsverband PPO-NK een podium te geven.

Trefwoorden