Wat is passend onderwijs?

  • feb 2016
  • PPO-NK Community Support
  • ·
  • Aangepast apr 2016
  • 3653
Veelgestelde vragen
  • Alle leden mogen wijzigen

Op 1 augustus 2014 is passend onderwijs ingevoerd. Scholen hebben de zorgplicht om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Voor de meeste kinderen is het reguliere onderwijs de beste plek. Want dat biedt de beste voorbereiding op een vervolgopleiding, en meer kansen op meedoen in de samenleving en zelfredzaamheid. Als het echt nodig is, kunnen kinderen naar het speciaal (basis)onderwijs.

Passend onderwijs is letterlijk: onderwijs dat past. Toegesneden op de behoeften van het kind. Op de school van keuze. Heeft een kind extra ondersteuning nodig? Dan kijkt de school – samen met de ouders – hoe die ondersteuning kan worden geboden

Trefwoorden