​Zijn er niet te veel leerlingen met complexe onderwijsbehoeften in een klas?

  • apr 2016
  • PPO-NK Community Support
  • 2495
Veelgestelde vragen

Passend onderwijs betekent niet dat alle leerlingen naar het reguliere onderwijs gaan. Het speciaal onderwijs blijft bestaan. Voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte wordt gezocht naar de best passende plek. Als regulier onderwijs zowel voor het kind als voor de school niet haalbaar is, kan worden gekozen voor een plek in het speciaal onderwijs. Het belang van het kind staat daarbij voorop.