​Hebben ouders inspraak?

  • apr 2016
  • PPO-NK Community Support
  • 2316
Veelgestelde vragen

Goede samenwerking tussen ouders en school is cruciaal als het gaat om passend onderwijs. Ouders kiezen altijd zelf de school waar ze hun kind aanmelden. Kan de school niet de juiste extra ondersteuning bieden? Dan is de school verantwoordelijk om een andere plek te zoeken. Dat gebeurt in nauw overleg met de ouders en onze consulenten. Ouders en school kennen het kind en kunnen samen – uitgaande van de onderwijsbehoefte van de leerling – zoeken naar een meer passende plek in de wijk of stad.

Trefwoorden