Planning

  • jun 2020
  • PPO-NK - community beheer
  • ·
  • Aangepast jun 2021
  • 1
  • 826
Ondersteuningsplan
  • Alle leden mogen wijzigen

Dit schooljaar 2020 - 2021 hebben we in diverse fasen gebouwd aan ons nieuwe ondersteuningsplan. Hieronder beschrijven we (globaal) hoe dit proces eruit heeft gezien. Alle gesprekken die zijn gevoerd over de koers van het samenwerkingsverband en de focus voor de komende vier jaar, hebben geleid tot een eerste opzet van het ondersteuningsplan. Een 80% versie zou je kunnen zeggen.

We kiezen ervoor om met dezelfde zorgvuldigheid als deze versie tot stand is gekomen, toe te werken naar een 100% versie. Dit betekent dat we niet voor de zomervakantie via teams-overleggen, maar direct na de zomervakantie face-to-face in gesprek gaan over deze 80% versie en deze verdiepen/aanvullen/verrijken tot een 100% versie die richting geeft voor de komende vier jaren.

We verwachten het proces voor het einde van het kalenderjaar af te hebben gerond. De exacte planning van het proces volgt zo snel mogelijk. Hiervoor zijn we nog agenda's aan het afstemmen. We wilden alle mensen die hebben meegedacht over het nieuwe ondersteuningsplan wel al laten weten dat we de tijd nemen tot/met begin volgend schooljaar om het proces af te ronden.