Data en locatie Passend Onderwijscafés

 • jun 2020
 • PPO-NK - community beheer
 • ·
 • Aangepast dec 2020
 • 468
Ondersteuningsplan
 • Alle leden mogen wijzigen

We organiseren in totaal vier Passen Onderwijs Cafe's waarbij telkens één hoofdvraag centraal staat. De data zijn:

 • 19 oktober 2020: van 19.30 tot 21.30
 • 24 november 2020 van 16.30 uur 18.30 uur
 • 11 januari 2021: van 16.30 tot 18.30
 • 15 maart 2021: van 19.30 tot 21.30 uur

De Passend Onderwijs Cafe's vinden i.v.m. de corona maatregelen online plaats.

Overige bijeenkomsten:

 • 1 september 2020: bijeenkomst denktank/Club Dynamiek
 • 1 september 2020: bijeenkomst met de consulenten PPO-NK
 • 29 september 2020: het team consulenten/medewerkers
 • 29 september 2020: bijeenkomst met Ondersteuningsplanraad, Raad van Toezicht en Deelnemersraad
 • 3 december 2020: bijeenkomst met de gemeenten (OOGO)
 • 10 december 2020: bijeenkomst met de leden van de WGR Samen leren leven
 • 10 december 2020: bijeenkomst met de leden van de WGR Virtueel Expertise cluster
 • 11 januari 2021: bijeenkomst met de leden van de WGR Hoogbegaafdheid
 • 19 januari 2021: bijeenkomst met het Oudersteunpunt
 • 19 januari 2021: bijeenkomst met de leden van de WGR Ambulante begeleiding
 • 21 januari 2021: bijeenkomst met de leden van de WGR 10-14 jarigen
 • 26 januari 2021: bijeenkomst met de leden van de WGR Thuiszitters
 • 2 februari 2021: bijeenkomst met de leden van de WGR Club Dynamiek / Denktank
 • 11 februari 2021: bijeenkomst met de leden van de WGR 2.5 - 7 jarigen
 • 15 februari 2021: bijeenkomst met de leden van de WGR Werkgebieden
 • begin 2021: POP-UP leerlingenraden in de werkgebieden
 • n.n.b.: bijeenkomst met de leden van de WGR Nieuwkomers

De opbrengsten van álle bijeenkomsten rond dit ontwikkeltraject worden gedeeld op deze pagina van onze community.