Bijdragen door Eva Schmidt-Cnossen

 • aug 2023
 • Eva Schmidt-Cnossen
 • 1
 • 222

Als Oudersteunpunt maken wij gebruik van de inzet van ervaringsdeskundige buddy's. We hebben meegewerkt aan het onderzoek over de inzet van buddy's in het onderwijs. In de bijlage te lezen (bron: Ondersteuning in het onderwijs, nummer 3, 2023).

Oudersteunpunt
 • aug 2023
 • Eva Schmidt-Cnossen
 • ·
 • Aangepast okt 2023
 • 119

Als Oudersteunpunt zijn wij vanaf het eerste moment betrokken bij het project SOOS (start sterke ondersteuning op school) De gemeenten in de regio Alkmaar, samenwerkingsverbanden PO en VO Noord-Kennemerland, IJmond en Midden-Kennemerland werken al langere tijd samen rondom passend onderwijs en de aansluiting onderwijs en jeugdhulp. Om deze samenwerking te bekrachtigen, hebben deze partijen in 2022 een intentieovereenkomst ondertekend. De partn...

Oudersteunpunt
 • aug 2023
 • Eva Schmidt-Cnossen
 • 113

Op 17 april 2023 werd op initiatief van de netwerkorganisatie regio Alkmaar, GGZ Noord-Holland Noord, samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO-NK) en het Oudersteunpunt Noord- Kennemerland een gezamenlijke ontwerpsessie georganiseerd rondom het thema ‘mentale veerkracht’ van kinderen. Lees hier verder.

Oudersteunpunt