Bijdragen door Eva Schmidt-Cnossen

  • 13 mrt
  • Eva Schmidt-Cnossen
  • 1
  • 146

Uit de 25 verbetermaatregelen van Arie Slob is een van de verbeterpunten dat elk samenwerkingsverband een ouder- en jeugdsteunpunt dient te hebben. Dit Oudersteunpunt neemt deel aan de werkgroep van OCW en heeft meegewerkt aan de leidraad.

Oudersteunpunt

Groepen

OudersteunpuntSamen voor kwaliteit 2019-2020Onze netwerkgroepenOndersteuningsplan 2017-2021OndersteuningsplanSamen voor kwaliteit 2020-2021Jaarverslag 20|21 - beginJaarverslag 20|21 - Kwaliteit
Jaarverslag 20|21 - ToekomstJaarverslag 20|21 - SLLZorgen (oudersteunpunt)Samen voor kwaliteit 2021-2022Samen leren leven (NWG)

Compleetheid profiel

30%