Uitvoeringsagenda

  • okt 2021
  • PPO-NK - community beheer
  • ·
  • Aangepast mrt 2022
  • 4
  • 1818
PPO-NK - community beheer
Onze nieuwe beleidsdocumenten

De laatste jaren zijn met de decentralisaties van Wmo, Jeugdwet en Participatiewet naar de gemeenten en de invoering van Passend Onderwijs grote veranderingen ingezet binnen het sociaal domein en het onderwijs. De basisgedachte achter deze veranderingen is dezelfde: iedereen doet mee, niemand staat aan de kant. Voor wie dat niet op eigen kracht redt, is er steun vanuit de eigen sociale omgeving. Indien aanvullende steun nodig is om dat te organiseren of professionele hulp ingezet moet worden dragen gemeenten en onderwijs zorg voor passende voorzieningen in aansluiting op de leefwereld van ouders en jeugdigen.

Voor die gezamenlijke opgave staan we: iedere jeugdige perspectief bieden. Daarin hebben we elkaar nodig. Het onderwijs heeft de gemeenten nodig om de goede basisondersteuning en een samenhangend geheel van voorzieningen voor extra ondersteuning te realiseren. De gemeenten hebben het onderwijs nodig om te zorgen dat alle jeugdigen een toekomstperspectief hebben door onderwijs te volgen, dat jeugdigen met een hulpvraag tijdig gesignaleerd worden en dat deze hulpvragen niet onnodig uitgroeien tot erger.

Gelukkig kent de regio Alkmaar al een lange traditie van samenwerken. We beginnen dan ook niet op nul. In 2016 zijn gemeenten en samenwerkingsverbanden al het programma Voortijdig Schoolverlaten gestart en hebben een transformatieagenda passend onderwijs en jeugd opgesteld, in 2017 een Thuiszitterspact afgesloten en in 2018 gezamenlijk de conferentie ‘Samen leren leven’ en de Jongerentop georganiseerd. Maar de ontwikkelingen in het sociaal domein gaan razendsnel en het is zaak om ook vooral aan de slag te gaan met elkaar. Daarom is het tijd de transformatieagenda uit 2016 te herijken en te vertalen in een concrete uitvoeringsagenda.

Trefwoorden