Thuiszitters-pact

  • okt 2021
  • PPO-NK - community beheer
  • ·
  • Aangepast mrt 2022
  • 8
  • 1398
Onze nieuwe beleidsdocumenten

De gemeenten en samenwerkingsverbanden PO en VO van Noord-Kennemerland hebben de gezamenlijke missie: onderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en daarom is onderwijs leidend en zorg ondersteunt daar waar nodig zolang dat nodig is. Wanneer zorg leidend is, dan wordt er gezocht naar mogelijkheden om leren mogelijk te maken.

Scholen, samenwerkingsverband en gemeenten hebben elk hun eigen opdracht en door een gezamenlijke aanpak kunnen we elkaars inspanningen versterken om:

  • Een thuiszitter te voorkomen.
  • Een thuiszitter begeleiden – terugleiden naar passend onderwijs op een passende plek.
  • Signaleren en proactief oppakken van belemmeringen in de deelname aan het onderwijs.

Uit de ervaringen blijkt dat wanneer er op de basisschool nog geen sprake is van thuiszitten maar er wel al belemmerende factoren zijn in de deelname aan het onderwijs, dat dit een voorspeller is van thuiszitten - schooluitval in het voortgezet onderwijs.

Trefwoorden