MAO II: Gaat door !

  • 21 apr
  • PPO-NK
  • 71
Nieuwsberichten

Eind maart heeft de stuurgroep van Met ander ogen besloten om Met Andere Ogen in de vorm van een inclusief netwerk voort te zetten. Dit netwerk bundelt de lokale en regionale praktijk van samenwerking tussen onderwijs, zorg, jeugd en ouders met als doel ontwikkelkansen van kinderen te versterken.

De stuurgroep volgt hiermee in grote lijnen het advies dat de huidige programmanager in opdracht van de stuurgroep heeft geschreven. Concreet betekent dit dat er een subsidieaanvraag wordt opgesteld en de werving voor de netwerkregisseur wordt voorbereid.

Vervolg proces

In het vervolg komt de regie (het inhoudelijk opdrachtgeverschap) te liggen bij het netwerk zelf. Hiervoor wordt een MAO-tafel opgericht met deelnemers/representanten uit het netwerk. De precieze invulling en reikwijdte van de sturing en de opdracht aan de MAO-tafel wordt nog verder aangescherpt in de aankomende periode. De huidige programmamanager start met het schrijven van een subsidieaanvraag op basis van het advies. Voor de subsidieaanvraag moeten nog een aantal dingen worden geconcretiseerd. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de leden van het programmateam (beleidsmedewerkers van de stuurgroep-partijen). De VNG dient de subsidieaanvraag vervolgens in. OCW en VWS beoordelen de aanvraag.

In de tussentijd dat het vervolg wordt vormgegeven gaat MAO gewoon door met bewegen, leren en agenderen. Binnenkort verschijnen de activiteiten voor het tweede kwartaal op de website www.aanpakmetandereogen.nl

Naar aanleiding van het advies zullen we het land intrekken om met jullie in gesprek te gaan over hoe MAO jullie kan faciliteren in het versterken van de lokale samenwerking, en welke rol jij eventueel zou willen vervullen in het MAO-netwerk. Heb je interesse om met ons in gesprek te gaan? Laat het ons weten via metandereogen@vng.nl

Meer weten over MAO II, lees dan het uitgebreide artikel.

Trefwoorden