• 30 nov
 • PPO-NK - community beheer
 • 1
 • 59

Wij zijn op zoek naar jou ! Wil jij samen met een enthousiaste en inhoudelijk gedreven netwerkgroep een bijdrage leveren aan de ontwikkelingen rondom het thema (hoog)begaafdheid binnen ons samenwerkingsverband? Dan is de functie van HB-coördinator van het samenwerkingsverband wellicht iets voor jou. Er is een film gemaakt waarin we laten zien wat er de afgelopen (subsidie)periode in onze regio is gebeurd op het gebied van hoogbegaafdheid en la...

Nieuwsberichten
 • 23 nov
 • PPO-NK - community beheer
 • 15

Kinderen en jongeren met een ernstige beperking moeten in de toekomst samen les kunnen krijgen op middelbare scholen. Dat vinden de college's van B&W van de gemeenten Bergen en Schoorl. Dat gebeurt al op basisscholen, bijvoorbeeld op de Adriaan Roland Holstschool in Bergen. Hier krijgen deze leerlingen samen les en zorg op maat. Voor de twee college's is dat voldoende reden om demissionair onderwijsminister Mariëlle Paul uit te nodigen op deze...

Nieuwsberichten
 • 14 nov
 • PPO-NK - community beheer
 • 1
 • 84

Vacatures Ondersteuningsplanraad (OPR) samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs Noord-Kennemerland In het onderwijs hebben ouders en personeelsleden medezeggenschap via de Medezeggenschapsraad (MR) en de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Medezeggenschap is belangrijk in het proces van beleidsvorming. Hiermee wordt ‘tegenspraak’ georganiseerd, zodat er toevoegingen komen op het beleid, vanuit een ander standpunt of persp...

Nieuwsberichten
 • 6 nov
 • PPO-NK - community beheer
 • 1
 • 67

Als je een kind krijgt, heb je vaak een beeld over de toekomst. Als dit proces anders verloopt, dien je deze verwachtingen bij te stellen. Wat doet dat met jou als ouder? Wat doet het met jou en jullie als gezin? Tijdens deze avond zullen drie ervaringsdeskundigen ouders hun verhaal delen. Het delen van deze verhalen kan helpen in je eigen proces en zorgen voor (h)erkenning. Ook is er ruimte om met elkaar in dialoog te gaan. Sprekers: Jasmijn ...

Nieuwsberichten
 • 8 okt
 • PPO-NK - community beheer
 • 1
 • 101

Tijdens de lezingen, de jongerenpanel discussie en informatiemarkt konden de bezoekers zich laten inspireren over de ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband. Bekijk hier de video met een Impressie van de dag Tijdens de conferentie Toekomsten maken we nu ! startte Astrid Ottenheym met haar spoken word "Hoe is het met jou". Op veler verzoek kan je haar spoken word "Hoe is het met jou?" terugzien of nalezen in de bijlage.

Nieuwsberichten
 • 29 sep
 • PPO-NK - community beheer
 • 123

‘PPO-NK is een voorloper binnen de onderwijs ondersteuningsorganisaties voor passend onderwijs en een voorbeeld van een goed werkende netwerkorganisatie’ heb ik geregeld te horen gekregen in de tijd voorafgaand aan mijn start als directeur-bestuurder bij PPO-NK. Dat belooft wat! Op 1 september, mijn eerste werkdag, ben ik uitgebreid bijgepraat door mijn voorganger Astrid. Ik hoor en zie de trots waarmee zij spreekt over de netwerkorganisat...

Nieuwsberichten
 • 21 sep
 • PPO-NK - community beheer
 • 63

ZAANDAM – Ze waren er weer bij! Ik heb ’t over de leerlingen van Heliomare Onderwijs uit Heemskerk. Al tien jaar zijn ze niet meer weg te denken aan de finish in de Peperstraat in Zaandam. Sinds 2013 komen bij de jeugdlopen van de Dam tot Damloop ook jongeren met een beperking aan de start, en Heliomare is ieder jaar weer aanwezig met een flinke en vooral enthousiaste delegatie leerlingen en begeleiders. Een mooie sportieve prestatie voor jon...

Nieuwsberichten
 • 21 sep
 • PPO-NK - community beheer
 • 1
 • 118

Hoewel er al veel bekend is over de effecten van samenwerken met ouders op de ontwikkeling van het kind, blijkt dat er aanzienlijke verschillen zijn tussen pabo’s in de mate waarin samenwerken met ouders aandacht krijgt in de lerarenopleidingen. Dit laat een onderzoek zien dat is uitgevoerd op verzoek van de projectgroep Inclusieve samenwerking met ouders van Met Andere Ogen. Dit is een projectgroep van leden die zich samen inzet voor het toer...

Nieuwsberichten
 • 15 sep
 • PPO-NK - community beheer
 • 89

De schoolapp, schoolreisjes, Cito-toetsen, de eindmusical: voor Nederlandse ouders met kinderen op de basisschool zijn het bekende begrippen. Voor veel ouders met een niet-Nederlandse achtergrond is het Nederlandse schoolsysteem een doolhof waarin ze niet altijd even gemakkelijk hun weg kunnen vinden. Voor hen heeft vrijwilligersorganisatie Humanitas Schoolwijs in het leven geroepen, een project waarbij een vrijwilliger als maatje aan een gez...

Nieuwsberichten
 • 13 sep
 • PPO-NK - community beheer
 • 77

Zwieren over het ijs dankzij schaatsframe In 2021 is Stichting het Gehandicapte Kind in samenwerking met de Sven Kramer Academy gestart met het project: Frame Schaatsen. Dankzij deze nieuwe sport kunnen ook kinderen met een beperking schaatsen. Middels een schaatsframe, aangepast sporthulpmiddel met zitje en ijzers, kunnen de kinderen gemakkelijk zitten en vaart maken. Door af te zetten met hun voeten, waar spikes onder zitten, maken ze vaart...

Nieuwsberichten
 • 8 sep
 • PPO-NK - community beheer
 • 80

Het is al tien jaar geleden dat de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking trad. Toch vinden we de toepassing van de meldcode nog weleens lastig. In de Augeo special van september - tips en ervaringen uit de praktijk die ons daarbij kunnen helpen. Lees hier de hele Augeo Special bron: Augeo foundation

Nieuwsberichten
 • 28 aug
 • PPO-NK - community beheer
 • 105

Het aantal basisschoolleerlingen in Bergen is de afgelopen jaren flink afgenomen. Om sluiting van scholen te voorkomen en het onderwijsniveau op peil te houden, wil de Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (ISOB) de Lucebertschool en de Van Reenenschool laten fuseren. Lees hier het hele artikel Bron: NHnieuws, 15 juni 2023

Nieuwsberichten
 • 28 aug
 • PPO-NK - community beheer
 • 1
 • 158

Mooi artikel in het oomagazine over de inzet van buddy's in het onderwijs. Vanuit het Oudersteunpunt PPO-NK is al enige tijd ervaring opgedaan met de inzet van ervaringsdeskundige buddy's bij de ondersteuning van ouders. Hun ervaringen hiermee zijn gedeeld met Balans. - Ieder samenwerkingsverband heeft nu een ouder- en jeugdsteunpunt. Naast het geven van informatie is het bieden van ondersteuning en begeleiding aan ouders en jeugdigen bij pass...

Nieuwsberichten
 • 28 aug
 • PPO-NK - community beheer
 • 89

Een prachtig initiatief: de ‘Klas op Wielen’ in Alkmaar. Hier krijgen kinderen met een ernstige meervoudige beperking les op maat op een reguliere school. Dit vanuit de overtuiging dat alle kinderen met en zonder beperking van en met elkaar kunnen leren. Omdat de klas geen tv had, keken de kinderen alle informatieve filmpjes op een tablet, met soms wel zeven kinderen tegelijk. Met de (ook visuele) beperkingen van de kinderen was dit verre van ...

Nieuwsberichten
 • 19 jul
 • PPO-NK - community beheer
 • 1
 • 233

Het afgelopen jaar zijn er in onze regio heel veel nieuwkomers bijgekomen (o.a. uit Syrië, Ethiopië en Oekraïne). De bestaande en de in de haast opgerichte taalvoorzieningen hebben met elkaar keihard gewerkt om alle kinderen op te vangen, een veilige en vertrouwde plek te geven en de eerste beginselen van de Nederlandse taal bij te brengen. Lees bijgaande nieuwsflits nieuwkomers voor de laatste ontwikkelingen.

Nieuwsberichten
 • 21 jun
 • secretariaat PPO-NK
 • 330

NIEUWSBERICHT Alkmaar - 21 juni 2023 Benoeming nieuwe directeur-bestuurder stichting Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland (PPO-NK) Mevrouw Janneke Oosterman wordt per 1 september aangesteld als nieuwe directeur-bestuurder van PPO-NK. Zij volgt mevrouw Astrid Ottenheym op die per 1 oktober afscheid neemt. Dit meldt de Raad van Toezicht na een zorgvuldige sollicitatieprocedure. Janneke Oosterman heeft diverse functies bekleed binnen he...

Nieuwsberichten
 • 20 jun
 • PPO-NK - community beheer
 • 365

De gemeenten in de regio Alkmaar, samenwerkingsverbanden PO en VO Noord-Kennemerland, IJmond en Midden-Kennemerland werken al langere tijd samen rondom passend onderwijs en de aansluiting onderwijs en jeugdhulp. Om deze samenwerking te bekrachtigen, hebben deze partijen in 2022 een intentieovereenkomst ondertekend. De partners hebben met elkaar afgesproken dat zij zich inzetten voor een gezamenlijke preventieve en integrale aanpak rondom de je...

Nieuwsberichten
 • 20 jun
 • PPO-NK - community beheer
 • 157

Betrek ook de Raad van Toezicht bij het gesprek over inclusiever onderwijs ‘Toezichthouders vertegenwoordigen het perspectief van de samenleving’ Toezicht houden is een vak. Een toezichthouder speelt een specifieke rol bij de organisatie van passend onderwijs. Deels is deze rol helder vastgelegd in de Code Goed Bestuur (van de PO- en VO-raad), deels is deze ook een kwestie van eigen invulling. Over de rol die Raden van Toezicht kunnen spelen...

Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Zoek

Recent actief

Over deze groep

In deze groep staan alle PPO-NK nieuwsberichten.

 • status: publiek
 • gestart op: feb 2016
 • 8 leden
 • 251 bijdragen