Bijdragen door Yvonne Vellinga

  • 25 apr
  • Yvonne Vellinga
  • 53

Dichtsbijzijnde toegankelijke school met het passende aanbod voor een kind. Wanneer een kind buiten de gemeente of naar een speciale voorziening gaat (op een school voor speciaal onderwijs of op een basisschool) wordt er al of niet een TLV afgegeven. Welke vragen ontstaan nu? Wat verstaan we onder speciale voorzieningen op een speciale school of basisschool? Wat verstaan we onder 'dichtsbijzijnde toegankelijke school' als we alleen via een TO...

NWG Leerlingenvervoer