Blader door bijdragen

 • nov 2022
 • Yvonne Vellinga
 • 205

Astrid Ottenheym: Het systeem rondom het kind in beeld Beno Schraepen: Excluses: Wat uitsluiting kan doen dr. Jana Vyrastekova: Hoe wij naar de samenleving kijken en uitsluiten Lara Monteagudo: A sea of emotions Tafelgesprek: Een ouder, leerling, IB-er en bestuurder met elkaar in gesprek over uitsluiting

Samen leren leven (NWG)
 • okt 2022
 • Yvonne Vellinga
 • 297

Hoe werken wij (ouders en professionals) samen t.b.v. het kind Het verhaal van een thuiszitter Are you really ready to include me? Kan een kind met Down de volgende Nobelprijs winnen? Wat is Swift? animatie: Hoe kan het onderwijs inclusiever? Joep is bijna blind en gaat naar een gewone school Door de ogen van India Het kind of de rekening? een dag uit het leven van een consulent Hoogbegaafdheid: Hoe zorg en onderwijs elkaar ontmoeten

Samen leren leven (NWG)
 • okt 2022
 • Yvonne Vellinga
 • 239

De beweging naar inclusief onderwijs leeft. We zijn ons steeds meer bewust van de impact op kinderen wanneer ze niet (meer) in de eigen buurt naar school kunnen gaan. Ook ontdekken we meer en meer de waarde van opgroeien en leren in een omgeving waar alle kinderen welkom zijn en meedoen. Dat was 28 september het onderwerp van de conferentie 'Samen op weg naar inclusief onderwijs' in theater Cool kunst en cultuur in Heerhugowaard. Het was whol...

Samen leren leven (NWG)
 • okt 2022
 • Yvonne Vellinga
 • 148

De beweging naar inclusief onderwijs leeft. We zijn ons steeds meer bewust van de impact op kinderen wanneer ze niet (meer) in de eigen buurt naar school kunnen gaan. Ook ontdekken we meer en meer de waarde van opgroeien en leren in een omgeving waar alle kinderen welkom zijn en meedoen. Dat was 28 september het onderwerp van de conferentie 'Samen op weg naar inclusief onderwijs' in theater Cool kunst en cultuur in Heerhugowaard. Het was whol...

Samen leren leven (NWG)
 • okt 2022
 • Yvonne Vellinga
 • 201

Een netwerkgroep bestaat uit meerdere onderwijs- en zorgprofessionals uit de regio Noord-Kennemerland die actief betrokken is bij alle vraagstukken rondom de ontwikkeling naar inclusieve werkgebieden, waarbij zorg en onderwijs nauw samenwerken. De netwerkgroep Samen Leren Leven laat zich voeden door verhalen van kinderen, ouders en leerkrachten die bijdragen aan de wijze hoe we de beweging naar inclusiever onderwijs kunnen vormgeven. De netwer...

Samen leren leven (NWG)
 • jun 2022
 • Yvonne Vellinga
 • 256

Met deze bijeenkomst willen we zoveel mogelijk perspectieven bij elkaar brengen om gezamenlijk de gewenste situatie(s) op het gebied van inclusiever onderwijs te schetsen waar onderzoeksprojecten aan bij kunnen dragen. Daarnaast willen we inventariseren welke knelpunten en vraagstukken deze gewenste situaties in de weg staan en waar onderzoekers zich op kunnen richten. Achtergrond Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) maakt zich...

Samen leren leven (NWG)
 • apr 2022
 • Yvonne Vellinga
 • 259

Met ingang van 15 april 2022 staat de site van onze netwerkgroep niet meer in een besloten omgeving. Vanaf nu kunnen alle geïnteresseerden de interactieve site bekijken en zich aanmelden voor bijeenkomsten van de buitenkring zonder dat ze verplicht lid moeten worden van deze netwerkgroep. Deze ontwikkeling past bij de doelstelling van de buitenkring waarbij kennisdeling van mooie voorbeelden centraal staat. En dus toegankelijk moet zijn voor i...

Samen leren leven (NWG)
 • feb 2022
 • Yvonne Vellinga
 • 242

Op vrijdag 28 januari was het jeugdjournaal te gast bij de KanZ-klas op het IKC Oudkarspel. Je ziet het niet vaak in Nederland, kinderen met en kinderen zonder beperking die samen naar school gaan. Maar op basisschool IKC Oudkarspel gaat 't al een jaar zo. Ze hebben er groep 1 tot en met groep 8. Maar ze hebben er ook nog drie extra klassen aan toegevoegd voor kinderen met een zware verstandelijke beperking. Voor kinderen met een zware verst...

Samen leren leven (NWG)
 • feb 2022
 • Yvonne Vellinga
 • 195

Beste collega’s, Zoals jullie weten zijn we bezig met het organiseren van een conferentie. Een belangrijk rol zal die dag voor de kinderen zijn weggelegd. Door hun verhalen te vertellen en die van hun klasgenoten, ouders en leerkrachten kunnen we zichtbaar maken wat inclusiever onderwijs betekent in de praktijk. Tijdens de bijeenkomst van vandaag willen we graag met jullie gaan nadenken hoe we de stem van het kind zo goed mogelijk onder de ...

Samen leren leven (NWG)
 • jan 2022
 • Yvonne Vellinga
 • 178

Onlangs hebben Astrid en Yvonne twee colleges gegeven op PABO InHolland over onze beweging naar Inclusiever onderwijs. Het was heel inspirerend om het WAAROM uit te mogen leggen aan jonge leerkrachten-in-spe. En wat inclusief denken betekent voor hun relatie met het kind en wat ze zelf kunnen doen om het kind te helpen. Vooral wat ze kunnen doen om het gedrag van een kind positief te beïnvloeden door anders naar het kind te kijken. Het leidd...

Samen leren leven (NWG)
 • dec 2021
 • Yvonne Vellinga
 • 222

Elk jaar hebben we in beeld hoeveel aanvragen er worden gedaan voor een TLV. En helaas moeten we constateren dat we nog steeds een stijgende lijn zien. Maar.... dit jaar ben ik ook begonnen met het bijhouden van kinderen die van de ene basisschool naar de andere gaan, omdat bepaalde zorg op de andere school (op dat moment) wel geboden kon worden. Met trots heb ik 9 MDO's bijgewoond waarbij er werd gesproken over een succesvolle overstap van ba...

Samen leren leven (NWG)