Blader door bijdragen

 • okt 2022
 • Yvonne Vellinga
 • 270

De beweging naar inclusief onderwijs leeft. We zijn ons steeds meer bewust van de impact op kinderen wanneer ze niet (meer) in de eigen buurt naar school kunnen gaan. Ook ontdekken we meer en meer de waarde van opgroeien en leren in een omgeving waar alle kinderen welkom zijn en meedoen. Dat was 28 september het onderwerp van de conferentie 'Samen op weg naar inclusief onderwijs' in theater Cool kunst en cultuur in Heerhugowaard. Het was whol...

Yvonne Vellinga
Samen leren leven (NWG)
 • jun 2022
 • Yvonne Vellinga
 • 284

Met deze bijeenkomst willen we zoveel mogelijk perspectieven bij elkaar brengen om gezamenlijk de gewenste situatie(s) op het gebied van inclusiever onderwijs te schetsen waar onderzoeksprojecten aan bij kunnen dragen. Daarnaast willen we inventariseren welke knelpunten en vraagstukken deze gewenste situaties in de weg staan en waar onderzoekers zich op kunnen richten. Achtergrond Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) maakt zich...

Yvonne Vellinga
Samen leren leven (NWG)
 • apr 2022
 • Yvonne Vellinga
 • 289

Met ingang van 15 april 2022 staat de site van onze netwerkgroep niet meer in een besloten omgeving. Vanaf nu kunnen alle geïnteresseerden de interactieve site bekijken en zich aanmelden voor bijeenkomsten van de buitenkring zonder dat ze verplicht lid moeten worden van deze netwerkgroep. Deze ontwikkeling past bij de doelstelling van de buitenkring waarbij kennisdeling van mooie voorbeelden centraal staat. En dus toegankelijk moet zijn voor i...

Yvonne Vellinga
Samen leren leven (NWG)
 • feb 2022
 • Yvonne Vellinga
 • 275

Op vrijdag 28 januari was het jeugdjournaal te gast bij de KanZ-klas op het IKC Oudkarspel. Je ziet het niet vaak in Nederland, kinderen met en kinderen zonder beperking die samen naar school gaan. Maar op basisschool IKC Oudkarspel gaat 't al een jaar zo. Ze hebben er groep 1 tot en met groep 8. Maar ze hebben er ook nog drie extra klassen aan toegevoegd voor kinderen met een zware verstandelijke beperking. Voor kinderen met een zware verst...

Yvonne Vellinga
Samen leren leven (NWG)
 • jan 2022
 • Yvonne Vellinga
 • 208

Onlangs hebben Astrid en Yvonne twee colleges gegeven op PABO InHolland over onze beweging naar Inclusiever onderwijs. Het was heel inspirerend om het WAAROM uit te mogen leggen aan jonge leerkrachten-in-spe. En wat inclusief denken betekent voor hun relatie met het kind en wat ze zelf kunnen doen om het kind te helpen. Vooral wat ze kunnen doen om het gedrag van een kind positief te beïnvloeden door anders naar het kind te kijken. Het leidd...

Yvonne Vellinga
Samen leren leven (NWG)
 • dec 2021
 • Yvonne Vellinga
 • 254

Elk jaar hebben we in beeld hoeveel aanvragen er worden gedaan voor een TLV. En helaas moeten we constateren dat we nog steeds een stijgende lijn zien. Maar.... dit jaar ben ik ook begonnen met het bijhouden van kinderen die van de ene basisschool naar de andere gaan, omdat bepaalde zorg op de andere school (op dat moment) wel geboden kon worden. Met trots heb ik 9 MDO's bijgewoond waarbij er werd gesproken over een succesvolle overstap van ba...

Yvonne Vellinga
Samen leren leven (NWG)