Blader door bijdragen

 • mei 2023
 • PPO-NK - community beheer
 • 249

“Dyscalculie verdient meer herkenning én erkenning” “Het zou enorm waardevol zijn als dyscalculie net zo’n bekend fenomeen wordt als dyslexie is”, begint moeder Anja haar indringende verhaal. “Op die manier kunnen leerkrachten, intern begeleiders en ouders eerder samen signaleren dat er iets speelt bij kinderen die moeite hebben met rekenen. En ervoor zorgen dat zij de ondersteuning krijgen die ze verdienen. Want dat is waar het om gaat: i...

PPO-NK - community beheer
Nieuwsberichten
 • jul 2022
 • PPO-NK - community beheer
 • 318

Tijdens het zoeken naar een geschikte middelbare school zet je verschillende stappen. Hieronder zijn drie stappen uitgewerkt en vind je informatie die je verder helpt. Je hoeft dit zoekproces niet alleen te doen: betrek de leerkracht, de intern begeleider of de onderwijsconsulent van het samenwerkingsverband erbij. Ook heeft het Oudersteunpunt ervaringsdeskundige buddy’s, ouders met ervaring met passend onderwijs. Met hen kan je ervaringen del...

PPO-NK - community beheer
School gezocht (oudersteunpunt
 • jul 2022
 • PPO-NK - community beheer
 • 670

INTRO “Het is alsof je een nieuwe wereld betreedt en alles opnieuw moet leren kennen” zeggen ouders met een kind met een extra onderwijs- en ondersteuningsbehoefte die de overstap naar het voortgezet onderwijs heeft gezet. En ouders met een kind dat de overstap maakt van speciaal onderwijs naar regulier onderwijs hebben het over "een enorme overgang omdat de scholen en klassen groter zijn”. Hieronder beschrijven we enkele belangrijke verschill...

PPO-NK - community beheer
School gezocht (oudersteunpunt
 • jul 2022
 • PPO-NK - community beheer
 • 328

INTRO Het vinden van een middelbare school die aansluit bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van je kind is een zoekproces voor iedere ouder. Wat heeft mijn kind nodig? Hoe en wanneer betrek ik mijn kind bij dit zoekproces? Dit zijn twee belangrijke vragen. Maar het gaat over zoveel meer. Jij en je kind moeten samen een weg gaan vinden in een nieuwe wereld. Mogelijk helpen de vragen en antwoorden op deze website je verder op weg. We...

PPO-NK - community beheer
School gezocht (oudersteunpunt
 • mrt 2022
 • PPO-NK - community beheer
 • 269

> Ga naar: het oudersteunpunt van PPO-NK

PPO-NK - community beheer
Nuttige links en websites
 • nov 2021
 • PPO-NK - community beheer
 • 441

Bijeenkomst ontwikkelgroep werken aan aanwezigheid Op 12 oktober 2021 vond eerste bijeenkomst werken aan aanwezigheid plaats. Na een welkomstwoord door Bea van Heukelom van het Steunpunt Passend Onderwijs volgde een presentatie door René Halberstad van Ingrado over de recente inzichten rondom het begrip aanwezigheid en het vormgeven van aanwezigheidsbeleid. Aansluitend vertelde Jasmijn van Iplens, ervaringsdeskundige ouder, over de rol van oud...

PPO-NK - community beheer
Nieuwsberichten
 • nov 2021
 • PPO-NK - community beheer
 • 1
 • 1113

Tijdens de behandeling van de Beleidsnota evaluatie passend onderwijs in november 2020 werd het belang van goede ondersteuning voor leerlingen en ouders over hun rechten, de plichten van de school en het aanbod in de regio benadrukt. Ons Oudersteunpunt van PPO-NK werd hierbij als ‘best practice’ genoemd. In de verbeteraanpak passend onderwijs werd dan ook aangekondigd dat elk samenwerkingsverband passend onderwijs aan het eind van het school...

PPO-NK - community beheer
Nieuwsberichten
 • apr 2021
 • PPO-NK - community beheer
 • 1
 • 1179

SWV PPO-NK is een inspiratieregio. In dit artikel lessen over Ouderbetrokkenheid. Van Vink naar Vonk: geleerde lessen over ouderbetrokkenheid Betere ontwikkelkansen voor kinderen vraagt om een betere samenwerking tussen professionals en ouders. Van het gesprek rond een kind, tot beleid en uitvoering in de regio. Maar hoe doet je dat? Concrete lessen en inspiratie uit de regio's vind je in dit oogstdocument met geleerde lessen over ouderbetr...

PPO-NK - community beheer
Nieuwsberichten
 • jun 2020
 • PPO-NK - community beheer
 • 860

Op 3 juni 2020 gaven Jasmijn van Ipkens en Astrid Ottenheym een webinar over ons oudersteunpunt: een voorbeeld van een good practice. Samen met Lobke Vlaming van Ouders & Onderwijs en Ieder(in) is deze webinar georganiseerd door netwerk leidinggevenden passend onderwijs en VNG. In deze webinar wordt onze werkwijze gepresenteerd hoe wij samen optrekken met ouders en hoe het www.oudersteunpunt.nl ontwikkeld is. Bekijk hier de video. ...

PPO-NK - community beheer
Nieuwsberichten
 • nov 2019
 • PPO-NK - community beheer
 • 742

Ouders zijn verantwoordelijk voor het welzijn en de ontwikkeling van hun kinderen. Partnerschap met ouders is cruciaal bij passend onderwijs. Het gaat erom dat ouders perspectief zien voor hun kind. We erkennen de regiefunctie van ouders en brengen hen in positie als wettelijke vertegenwoordiger van hun kind, zodat zij hun eigen kracht kunnen inzetten. Ouders praten in multidisciplinaire overleggen continue mee over ontwikkelingsplannen voor ...

PPO-NK - community beheer
Samen voor kwaliteit 2019-2020
 • dec 2018
 • PPO-NK - community beheer
 • 944

Ouders zijn de motor van de ontwikkeling van hun kind. In de netwerkgroep Ouders komen zij met een aantal (onderwijs)professionals samen om na te denken over wat nodig is om zo goed mogelijk hun rol als ouder voor hun zorgintensieve kind te kunnen nemen. Momenteel leggen we op diverse manieren verbinding met ouders: Zij nemen actief deel aan het MDO met de leerkracht, intern begeleider en consulent. Tijdens het Oudercafé: bijeenkomsten voor...

PPO-NK - community beheer
Jaarverslag 17-18 - SLL